Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert do:21.07.2017,do godziny 10:00;Przebudowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu, w podziale na zadania
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
5 500.00
Dostępność dokumentów do
21-08-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń
Data publikacji
05-07-2017
Opublikował
Gmyrek Aleksandra
Załączniki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu 545499-N-2017plik pdf - 0,86 MB
2. SIWZ SP-82 Blacharska plik pdf - 0,51 MB
3. wzór umowy zadanie 1 plik pdf - 0,18 MB
4. wzór umowy zadanie 2 pielęgnacjaplik pdf - 0,11 MB
5. Formularze plik edytowalny plik doc - 0,25 MB
6. wykaz zmian i ograniczeń do dokumentacjiplik pdf - 0,03 MB
7. raport pracplik pdf - 0,07 MB
8. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – instalacje sanitarne z czerwca 2017 r. plik pdf - 1,17 MB
9. Operat dendrologiczny z lutego 2017 r.plik zip - 4,52 MB
10. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne podłoża terenu pod projektowany plac zabaw z marca 2017 r.plik zip - 1,40 MB
11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót z czerwca 2017 r.plik zip - 1,60 MB
12. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławiaplik pdf - 0,68 MB
13. Wytyczne dotyczące gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia plik pdf - 0,20 MB
14. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania organizacji ruchu zastępczego przy oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogi publicznej oraz na drogach wewnętrznych Gminy Wrocławplik pdf - 0,44 MB
15. Projekt wykonawczy organizacji placu budowy i obsługi komunikacyjnej budowy z maja 2017 r., który stanowi jedynie materiał poglądowy plik zip - 1,00 MB
16. Uzgodnieniaplik zip - 8,30 MB
17. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu – architektura z maja 2017 r.plik zip - 8,03 MB
18. Projekt wykonawczy nasadzeń z maja 2017 r.plik zip - 4,68 MB
19. Projekt budowlany zamienny z maja 2017 r. – rozpatrywać w zakresie zgodnym z SIWZplik zip - 3,62 MB
20. Zestawienie ofertplik pdf - 0,05 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr