Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert do:19.07.2017,do godziny 10:00; Przebudowa drogi w ul. Jana Nikliborca we Wrocławiu, w podziale na zadania
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
9 000.00
Dostępność dokumentów do
19-08-2017 11:00
Miejsce ogłoszenia
bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń
Data publikacji
30-06-2017
Opublikował
Gmyrek Aleksandra
Załączniki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu 542325-N-2017 z dnia 30.06.2017 r.plik pdf - 0,87 MB
2. SIWZ.37.Nikiborcaplik pdf - 0,51 MB
3. wzór umowy zadanie 1 i 2- 37.Nikiborcaplik pdf - 0,20 MB
4. wzór umowy zadanie 3 i 4 37.Nikiborcaplik pdf - 0,11 MB
5. Formularze.37.Nikiborca - plik edytowalny(NIEAKTUALNY)plik doc - 0,27 MB
6. Wykaz zmian i ograniczeń do dokumentacji plik pdf - 0,04 MB
7. Opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych wraz z rysunkami – rozpatrywać w zakresie zgodnym z SIWZplik zip - 5,74 MB
8. Projekt wykonawczy – branża drogowa – rozpatrywać w zakresie zgodnym z SIWZplik zip - 4,15 MB
9. Projekt wykonawczy – sieć kanalizacji deszczowejplik zip - 2,84 MB
10. Projekt wykonawczy – Miejskie Kanały Technologiczne - MKT plik zip - 2,17 MB
11. Projekt wykonawczy – oświetlenie drogoweplik zip - 5,71 MB
12. Projekt nasadzeń wyrównującychplik zip - 1,33 MB
13. Projekt wykonawczy – organizacja ruchu docelowegoplik zip - 1,79 MB
14. Projekt budowlany „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Nikliborca”plik zip - 3,17 MB
15. Projekt wykonawczy - sieć kanalizacji sanitarnejplik zip - 2,78 MB
16. Projekt wykonawczy – odbudowa nawierzchni plik zip - 2,23 MB
17. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót plik pdf - 5,81 MB
18. Operat dendrologiczny z analizą uniknięcia kolizji planowanej inwestycji z istniejącym drzewostanem - rozpatrywać w zakresie zgodnym z SIWZplik zip - 5,54 MB
19. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego cz. 1plik pdf - 8,69 MB
20. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego cz. 2plik pdf - 5,80 MB
21. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego cz. 3plik pdf - 7,14 MB
22. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 1plik zip - 3,89 MB
23. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 2plik pdf - 6,01 MB
24. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 3plik zip - 5,07 MB
25. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 4plik pdf - 6,70 MB
26. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 5plik zip - 5,17 MB
27. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 6plik zip - 3,46 MB
28. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 7plik zip - 5,77 MB
29. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 8plik pdf - 4,84 MB
30. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 9plik pdf - 4,73 MB
31. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania elementów zabezpieczenia ruchu cz. 10plik zip - 1,88 MB
32. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania pionowego docelowegoplik pdf - 0,49 MB
33. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania organizacji ruchu zastępczego przy oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogi publicznej oraz na drogach wewnętrznych Gminy Wrocławplik pdf - 0,44 MB
34. Ogólne wytyczne związane z budową i eksploatacją oświetlenia drogowego we Wrocławiuplik pdf - 0,12 MB
35. Wytyczne do projektowania i budowy Miejskich Kanałów Technologicznychplik zip - 4,98 MB
36. Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnieni drogowych, odwodnień torowisk tramwajowych oraz zwieńczeń studni kanalizacyjnych wbudowanych w nawierzchnię pasa drogowegoplik pdf - 0,72 MB
37. Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia – opracowanie z 2013 r.plik pdf - 6,67 MB
38. Opis technologii kartowania branżowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla MPWiK we Wrocławiuplik zip - 1,62 MB
39. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.plik pdf - 0,89 MB
40. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjneplik pdf - 0,62 MB
41. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławiaplik pdf - 0,68 MB
42. Wytyczne dotyczące gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia plik pdf - 0,20 MB
43. Wytyczne TAURON Dystrybucja S.A. do zabezpieczenia kabliplik pdf - 0,07 MB
44. Projekt obsługi komunikacyjnej placu budowy wraz z zagospodarowaniem placu budowy, który stanowi jedynie materiał poglądowy plik zip - 2,64 MB
45. Projekt wykonawczy – organizacja ruchu zastępczego, który stanowi jedynie materiał poglądowy plik zip - 7,23 MB
46. Zestawienie zinwentaryzowanego materiału rozbiórkowego na placu budowy, który stanowi jedynie materiał poglądowyplik pdf - 0,03 MB
47. Projekt budowlany przeniesienia istniejącego hydrantu kolidującego z projektowanym zjazdem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem wbudowanym Wrocław, ul. Nikliborca 5 obręb Oporów, AM – 23; dz. nr: 5/8, część działki 5/12, który stanowi jedynie materiał poglądowy. Zakres realizacji właściciela dz. 5/8 AM 23 obręb Oporów.plik pdf - 8,19 MB
48. Uzgodnienia cz. 1plik zip - 7,34 MB
49. Uzgodnienia cz. 2plik zip - 7,07 MB
50. Uzgodnienia cz. 3plik zip - 6,39 MB
51. Uzgodnienia cz. 4plik zip - 5,66 MB
52. Uzgodnienia cz. 5plik zip - 5,59 MB
53. Uzgodnienia cz. 6plik zip - 7,37 MB
54. Uzgodnienia cz. 7plik zip - 5,45 MB
55. Uzgodnienia cz. 8plik zip - 6,67 MB
56. Uzgodnienia cz. 9plik pdf - 6,74 MB
57. Uzgodnienia cz. 10plik pdf - 5,86 MB
58. Uzgodnienia cz. 11plik pdf - 6,90 MB
59. Uzgodnienia cz. 12plik pdf - 9,68 MB
60. Uzgodnienia cz. 13plik zip - 7,54 MB
61. Uzgodnienia cz. 14plik zip - 2,75 MB
62. Uzgodnienia cz. 15plik zip - 8,33 MB
63. 03.07.2017 r. modyfikacjaplik pdf - 0,05 MB
64. Formularze.37.Nikiborca zamienne- plik edytowalnyplik doc - 0,27 MB
65. Zestawienie ofertplik pdf - 0,06 MB
66. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejplik doc - 0,03 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr