Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 16.08.2017, DO GODZINY 10:00 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej 59 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
4 000.00
Dostępność dokumentów do
16-09-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
www.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń Zamawiającego
Data publikacji
26-07-2017
Opublikował
Szpil Marzena
Załączniki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 557151-N-2017plik pdf - 0,87 MB
2. SIWZplik pdf - 0,49 MB
3. Wzór umowyplik pdf - 0,17 MB
4. Formularze doc.plik doc - 0,26 MB
5. WAiB Zaświadczenie o braku sprzeciwu z dn. 25-05-2017plik pdf - 0,77 MB
6. Opis okreslający rodzaj, zakres robót z rysunkamiplik zip - 4,74 MB
7. WUOZ opinia z dn. 07-02-2017plik pdf - 0,86 MB
8. Prezydent W-wia Dec. o umorzeniu post ws lok celu publplik pdf - 2,15 MB
9. MKZ opinia z dnia 12-05-2017plik pdf - 0,66 MB
10. MPWiK zapewn. odbioru ścieków opad. z dn. 07-03-2017plik pdf - 1,71 MB
11. MPWiK uzg. z dnia 26-04-2017plik zip - 8,63 MB
12. PW architekturaplik zip - 3,78 MB
13. PW odwodnienie boiskaplik zip - 2,01 MB
14. PW oświetlenie boiskaplik zip - 3,41 MB
15. PW monitoring zewnętrzny boiskaplik zip - 2,67 MB
16. STWiORplik zip - 5,73 MB
17. Badania geotechn. podłoża gruntowego_1plik pdf - 3,84 MB
18. Badania geotechn. podłoża gruntowego_2plik pdf - 2,56 MB
19. Badania geotechn. podłoża gruntowego_3plik pdf - 4,55 MB
20. wzór przykładowy raportuplik pdf - 0,07 MB
21. Zestawienie ofertplik pdf - 0,07 MB
22. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.plik doc - 0,03 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr