Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert: 31.08.2017 godz. 10:00 - Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
20 000.00
Dostępność dokumentów do
30-09-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
www.bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń ZIM
Data publikacji
10-08-2017
Opublikował
Szabała Tomasz
Załączniki do pobrania:
1. ogłoszenie o zamówieniu 567825-N-2017plik pdf - 0,88 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik pdf - 0,55 MB
3. wzór umowyplik pdf - 0,20 MB
4. załączniki do SIWZ - wersja edytowalnaplik doc - 0,28 MB
5. Wykaz zmian i ograniczeń do dokumentacji projektowejplik pdf - 0,04 MB
6. pozwolenia na budoweplik pdf - 2,17 MB
7. PB cz1plik zip - 7,13 MB
8. PB cz2plik zip - 6,38 MB
9. PB cz3plik zip - 6,03 MB
10. PB cz4plik zip - 5,50 MB
11. PB cz5plik zip - 5,90 MB
12. PB cz6plik zip - 7,46 MB
13. PB cz7plik zip - 7,43 MB
14. PB cz8plik zip - 4,52 MB
15. PB zmianplik zip - 4,44 MB
16. inwentaryzacja bud cz1plik zip - 8,81 MB
17. inwentaryzacja bud cz2plik pdf - 7,24 MB
18. inwentaryzacja bud cz3plik zip - 4,68 MB
19. ekspertyza pozarowaplik zip - 0,47 MB
20. opinia stanu konstrukcjiplik zip - 2,98 MB
21. audyt energetycznyplik zip - 0,90 MB
22. dokumentacja geotechnicznaplik zip - 2,45 MB
23. bilans zapotrzebowania mediówplik zip - 0,88 MB
24. inwentaryzacja dendrologicznaplik zip - 2,72 MB
25. decyzja-ptaki i nietoperzeplik pdf - 0,55 MB
26. instrukcja bezpieczeństwa pozarowegoplik zip - 3,81 MB
27. opinia kominiarskaplik zip - 0,11 MB
28. PW arch cz1plik zip - 8,22 MB
29. PW arch cz2plik zip - 9,64 MB
30. PW arch cz3plik zip - 6,67 MB
31. PW cz sanitarnaplik zip - 9,77 MB
32. PW drogiplik zip - 1,44 MB
33. PW konstrukcji cz1plik zip - 3,79 MB
34. PW konstrukcji cz2plik zip - 7,52 MB
35. PW zagospodarowanie terenuplik zip - 8,49 MB
36. PW cz elektrycznaplik zip - 8,74 MB
37. STWiORplik zip - 8,45 MB
38. uzgodnienia1plik zip - 3,98 MB
39. uzgodnienia2plik zip - 6,56 MB
40. uzgodnienia3plik zip - 6,63 MB
41. uzgodnienia4plik zip - 9,14 MB
42. uzgodnienia5 plik zip - 9,90 MB
43. projekt organizacji ruchu zastepczegoplik zip - 1,46 MB
44. organizacja placu budowyplik zip - 0,47 MB
45. drzewa-wytyczna ZZMplik pdf - 0,18 MB
46. drzewa-zarzadzenie Prezydenta Wroclawia plik pdf - 5,89 MB
47. audyt efektywności energetycznejplik zip - 0,81 MB
48. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500013597-N-2017plik pdf - 0,06 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr