Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert: 31.07.2017r., godz.10:00 - Remont i przebudowa węzłów sanitarnych w segmencie C budynku Szkoły Podstawowej nr 44 przy ul. Wilanowskiej 31 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
3 500.00
Dostępność dokumentów do
31-08-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń ZIM
Data publikacji
14-07-2017
Opublikował
Szabała Tomasz
Załączniki do pobrania:
1. ogłoszenie o zamówieniu 551125-N-2017plik pdf - 0,85 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik pdf - 0,48 MB
3. wzór umowyplik pdf - 0,15 MB
4. załączniki do SIWZ - wersja edytowalnaplik doc - 0,26 MB
5. Wykaz uszczegółowień i zmian do dokumentacji projektowejplik pdf - 0,03 MB
6. Wzór raportu z postępu pracplik pdf - 4,19 MB
7. PW branża budowlana cz 1plik zip - 8,78 MB
8. PW branża budowlana cz 2plik zip - 4,82 MB
9. PW instalacje sanitarne plik zip - 1,57 MB
10. PW instalacje elektryczneplik zip - 0,74 MB
11. STWiORplik zip - 0,28 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr