Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert: 29.08.2017 r. godz. 10:00 - Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51-55 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
4 000.00
Dostępność dokumentów do
29-09-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
www.bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń ZIM
Data publikacji
11-08-2017
Opublikował
Szabała Tomasz
Załączniki do pobrania:
1. ogłoszenie o zamówieniu 571206-N-2017plik pdf - 0,86 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik pdf - 0,51 MB
3. wzór umowyplik pdf - 0,19 MB
4. załączniki do SIWZ - wersja edytowalnaplik doc - 0,25 MB
5. Wykaz zmian uzupełnień i ograniczeń do dokumentacji projektowejplik pdf - 0,05 MB
6. Projekt budowlany - cz. opisowaplik pdf - 6,75 MB
7. Projekt budowlany - cz. graficzna (1)plik pdf - 6,56 MB
8. Projekt budowlany - cz. graficzna (2)plik pdf - 2,13 MB
9. Projekt budowlany - cz. graficzna (3)plik pdf - 4,47 MB
10. Projekt budowlany - cz. graficzna (4)plik pdf - 3,37 MB
11. Projekt budowlany - cz. graficzna (5)plik pdf - 3,53 MB
12. Projekt budowlany - cz. graficzna (6)plik pdf - 7,68 MB
13. Projekt budowlany - cz. graficzna (7) IEplik pdf - 1,06 MB
14. Projekt budowlany - cz. graficzna (8)plik pdf - 6,55 MB
15. Projekt budowlany - cz. graficzna (9)plik pdf - 7,32 MB
16. Projekt budowlany - cz. graficzna (10) IEplik pdf - 3,32 MB
17. Projekt budowlany - cz. graficzna (11) IEplik pdf - 4,37 MB
18. Projekt budowlany - cz. graficzna (12) IEplik pdf - 3,42 MB
19. Projekt budowlany - cz. graficzna (13) ISplik pdf - 0,92 MB
20. Projekt budowlany - cz. graficzna (14) ISplik pdf - 5,46 MB
21. Projekt budowlany - cz. graficzna (15) ISplik pdf - 4,62 MB
22. Projekt budowlany - cz. graficzna (16) ISplik pdf - 5,33 MB
23. Projekt budowlany - cz. graficzna (17)plik pdf - 5,52 MB
24. Projekt budowlany - cz. graficzna (18) ISplik pdf - 2,70 MB
25. Projekt budowlany - cz. graficzna (19) Kplik pdf - 1,38 MB
26. Projekt budowlany - cz. graficzna (20) Kplik pdf - 4,90 MB
27. Projekt budowlany - cz. graficzna (21) Kplik pdf - 1,19 MB
28. Projekt budowlany - cz. graficzna (22) Kplik pdf - 0,94 MB
29. Projekt budowlany zamienny - cz. 1plik zip - 5,02 MB
30. Projekt budowlany zamienny cz. 2 plik zip - 6,45 MB
31. Decyzja pozwolenia na budowęplik zip - 3,36 MB
32. Projekt wykonawczy - Etap IIa - cz. (1)plik zip - 5,99 MB
33. Projekt wykonawczy - Etap IIa - cz. (2)plik zip - 4,54 MB
34. STWIOR Etap IIaplik zip - 0,92 MB
35. Projekt wykonawczy - Etap IIb plik zip - 4,94 MB
36. STWIOR Etap IIbplik zip - 0,92 MB
37. Projekt wykonawczy - Etap IIc - cz. (1)plik zip - 2,65 MB
38. Projekt wykonawczy - Etap IIc- cz. (2)plik zip - 4,71 MB
39. STWIOR Etap IIcplik zip - 0,92 MB
40. Projekt wykonawczy - Etap IIdplik zip - 2,62 MB
41. STWIOR Etap IIdplik zip - 0,93 MB
42. Projekt wykonawczy - Etap IIeplik zip - 0,51 MB
43. STWIOR Etap IIeplik zip - 0,81 MB
44. Projekt wykonawczy - Etap Va plik zip - 4,38 MB
45. STWIOR Etap Vaplik zip - 1,94 MB
46. Projekt wykonawczy - Etap Vbplik zip - 5,72 MB
47. STWIOR Etap Vbplik pdf - 2,09 MB
48. Projekt wykonawczy - Etap Vcplik zip - 4,50 MB
49. STWIOR Etap Vcplik pdf - 1,38 MB
50. Wzór raportu z postępu pracplik pdf - 0,07 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr