Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert: 18.08.2017 godz. 10:00 - Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gałowskiej we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
3 000.00
Dostępność dokumentów do
18-09-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
www.bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń ZIM
Data publikacji
27-07-2017
Opublikował
Szabała Tomasz
Załączniki do pobrania:
1. ogłoszenie o zamówieniu 558746-N-2017plik pdf - 0,83 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik pdf - 0,47 MB
3. wzór umowyplik pdf - 0,17 MB
4. załączniki do SIWZ - wersja edytowalnaplik doc - 0,25 MB
5. Wzór raportu z postępu pracplik doc - 0,10 MB
6. PB część 1plik zip - 5,82 MB
7. PB część 2plik zip - 2,86 MB
8. PW część 1plik zip - 7,28 MB
9. PW część 2plik zip - 3,95 MB
10. Projekt Organizacji Ruchu Zastępczegoplik zip - 6,52 MB
11. Projekt zagospodarowania placu budowy i obsługa komunikacjiplik zip - 6,17 MB
12. Zestawienie robót ziemnych część 1plik zip - 6,13 MB
13. Zestawienie robót ziemnych część 2plik zip - 3,91 MB
14. Projekt odbudowy nawierzchni część 1plik zip - 6,68 MB
15. Projekt odbudowy nawierzchni część 2plik pdf - 5,43 MB
16. Projekt odbudowy nawierzchni część 3plik pdf - 5,23 MB
17. Projekt odbudowy nawierzchni część 4plik pdf - 5,19 MB
18. Projekt odbudowy nawierzchni część 5plik pdf - 4,90 MB
19. Projekt odbudowy nawierzchni część 6plik pdf - 0,29 MB
20. WAiB Zaświadczenie o braku sprzeciwuplik pdf - 2,05 MB
21. Uzgodnienia, opinieplik pdf - 2,95 MB
22. Wytyczne ZDIUMplik pdf - 2,16 MB
23. 11.08 odpowiedzi na pytaniaplik pdf - 0,08 MB
24. warunki ZDIUM - EEIM.4213.4.77.47321.52086.2016.AGplik pdf - 2,19 MB
25. 18.08 Zestawienie ofertplik pdf - 0,09 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr