Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert: 12.06.2017 r. godz. 10:00 - Budowa budynku do obsługi boiska sportowego przy ul. Kominiarskiej we Wrocławiu.
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
5 000.00
Dostępność dokumentów do
12-07-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
bzp.uzp.gov.pl, www.zim.wroc.pl, tablica ogłoszeń ZIM
Data publikacji
26-05-2017
Opublikował
Szabała Tomasz
Załączniki do pobrania:
1. ogłoszenie o zamówieniu 518651-N-2017plik pdf - 0,84 MB
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówieniaplik pdf - 0,51 MB
3. załączniki do SIWZ - wersja edytowalnaplik doc - 0,27 MB
4. wzór umowy Zadanie 1 roboty budowlaneplik pdf - 0,17 MB
5. wzór umowy Zadanie 2 pielęgnacja zieleniplik pdf - 0,09 MB
6. Raport z postępu pracplik pdf - 0,07 MB
7. Decyzja o pozwoleniu na budowęplik zip - 3,62 MB
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoplik zip - 6,41 MB
9. Wizualizacje budynkuplik zip - 2,31 MB
10. Mapa terenu i dokumenty powiązaneplik zip - 3,15 MB
11. PW - część architektonicznaplik zip - 5,86 MB
12. PW - część konstrukcyjnaplik zip - 5,08 MB
13. PW - instalacje sanitarneplik zip - 3,32 MB
14. PW - instalacje elektr. i teletechn.plik zip - 3,24 MB
15. PW - drogiplik zip - 2,61 MB
16. PW - projekt zieleniplik zip - 2,08 MB
17. PW - specyfikacjeplik zip - 2,85 MB
18. Projekt Budowlanyplik zip - 5,84 MB
19. PB - dokumenty i uzgodnieniaplik pdf - 5,18 MB
20. 12-06 Zestawienie ofert - Kominiarskaplik pdf - 0,05 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr