Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły przetargu

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert 17.07.2017 r. do godz. 10:00. Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 36 przy ul. Fryderyka Chopina 9b we Wrocławiu
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wadium
1 500.00
Dostępność dokumentów do
17-08-2017 10:00
Miejsce ogłoszenia
bzp.uzp.gov.pl; www.zim.wroc.pl; tablica ogłoszeń
Data publikacji
29-06-2017
Opublikował
Gmyrek Aleksandra
Załączniki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu 540859-N-2017plik pdf - 0,80 MB
2. SIWZ.38.boisko SP-36plik pdf - 0,48 MB
3. wzór umowy 38.boisko SP 36plik pdf - 0,18 MB
4. Formularze.38.boisko SP-36 format edytowalnyplik doc - 0,25 MB
5. raport z postępu pracplik pdf - 0,07 MB
6. Projekt zagospodarowania terenu plik zip - 6,98 MB
7. Projekt wykonawczy zagospodarowania terenuplik zip - 6,22 MB
8. Projekt wykonawczy - drogiplik zip - 1,03 MB
9. Inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka drzewostanemplik zip - 2,38 MB
10. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – elementy małej architekturyplik zip - 0,55 MB
11. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – drogiplik zip - 0,90 MB
12. Dokumentacja geotechniczna badań podłoża gruntowego określająca warunki gruntowo – wodne w podłożu projektowanego boiska plik zip - 1,38 MB
13. Zarządzenie Prezydenta Wrocławia nr 5081/16 z dnia 11.08.2016 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławiaplik pdf - 0,68 MB
14. Wytyczne dotyczące gromadzenia danych o lokalizacji drzew wraz z odnoszącymi się do nich informacjami, w sposób umożliwiający bezpośrednie wprowadzenie do Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia plik pdf - 0,20 MB
15. Ogólne wytyczne do projektowania i wykonania organizacji ruchu zastępczego przy oznakowaniu prac prowadzonych w pasie drogi publicznej oraz na drogach wewnętrznych Gminy Wrocławplik pdf - 0,44 MB
16. Projekt obsługi komunikacyjnej placu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy, który stanowi jedynie materiał poglądowy plik zip - 0,68 MB
17. Uzgodnieniaplik zip - 8,04 MB
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500001811-N-2017z dnia 30.06.2017 rplik pdf - 0,11 MB
19. 07.07.2017 r. odpowiedzi na pytaniaplik pdf - 0,06 MB
20. 12.07.2017 r. odpowiedzi na pytaniaplik pdf - 0,06 MB
21. Zestawienie ofertplik pdf - 0,07 MB
22. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejplik doc - 0,03 MB
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr