Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 09.07.2018 r. godz. 11:00 - Przebudowa kuchni i stołówki oraz utworzenie dodatkowych pokoi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-08-2018 11:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:20-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 06.07.2018 godz. 10:00 Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 przy ul. Horbaczewskiego 61 we Wrocławiu w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:06-08-2018 10:00
Wadium:22 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:19-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 11:00 - Budowa boiska z naturalnej trawy oraz fragmentu chodnika na terenie Szkoły Podstawowej nr 25 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:05-08-2018 11:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:20-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 05.07.2018 godz. 10:00 Remont pomieszczeń po pożarze w budynku przy ul. Obornickiej 58a we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:05-08-2018 10:00
Wadium:600.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:19-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 04.07.2018 godz. 10:00 - Zagospodarowanie terenu przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu w zakresie budowy ogrodzenia, miejsc postojowych i oświetlenia od strony ul. Mącznej.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:04-08-2018 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:19-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 29.06.2018 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku Technikum Nr 15 przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 we Wrocławiu – Etap I.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:29-07-2018 10:00
Wadium:12 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:13-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 28.06.2018 godz. 10:00 - Przebudowa i remont bloku sportowego w Liceum Ogólnokształcącym nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu – etap I
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:28-07-2018 10:00
Wadium:9 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:13-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA Zmiana terminu składania ofert: 26.06.2018 godz. 11:00 -Budowa 7-oddziałowego żłobka i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem niezbędnej infrastruk
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:26-07-2018 11:00
Wadium:100 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:30-05-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert: 26.06.2018 godz. 10:00 Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu - od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:26-07-2018 10:00
Wadium:95 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:30-05-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składana ofert: 22.06.2018 r. godz. 10:00 - Przebudowa budynku szatniowo-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:22-07-2018 11:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:07-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 14.06.2018 godz. 10:00 - Remont strefy wejścia głównego i zagospodarowanie terenu (wybrane fragmenty) Szkoły Podstawowej nr 118 przy bulwarze Ikara 17-19 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:14-07-2018 10:00
Wadium:2 500.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:29-05-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 25.06.2018r. do godz. 15:30 - Przebudowa strefy wejścia do siedziby Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek przy ul. Blacharskiej 12 we Wrocławiu – opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:25-06-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:15-06-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 22.06.2018r. do godz. 15:30 - Przebudowa i remont Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:22-06-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:14-06-2018
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr