Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 30.08.2018 godz. 10:00 - Remont elewacji i tarasów zewnętrznych w Przedszkolu nr 66 przy ul. Łącznej 1-5 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:30-09-2018 10:00
Wadium:5 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:13-08-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 29.08.2018 godz. 10:00 - Przebudowa drogi w ul. M. Suskiego od ul. Jutrzenki do ul. E. i K. Maleczyńskich we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:29-09-2018 10:00
Wadium:10 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:13-08-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 28.08.2018 r. godz. 10:00 - Przebudowa kuchni i stołówki oraz utworzenie dodatkowych pokoi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:28-09-2018 10:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:10-08-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA ! ZMIANA terminu składania ofert: 27.08.2018 godz. 11:00 - Remont lokalu przy ul. Kościuszki 185 we Wrocławiu na potrzeby siedziby Rady Osiedla Przedmieście Oławskie – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:27-09-2018 11:00
Wadium:3 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:24-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 24.08.2018 r. godz. 10:00 -Rozbiórka odkrytego amfiteatru na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:24-09-2018 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:09-08-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 22.08.2018 r. godz. 10:00 - Nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych (SP9, ZS14) we Wrocławiu oraz ich pielęgnacja.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:22-09-2018 10:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:03-08-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 21.08.218 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku B Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Czajkowskiego 28 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:21-09-2018 10:00
Wadium:8 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:30-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 20.08.2018 godz. 11:00 - Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych na terenie Zespołu Szkół Nr 20 przy ul. Kłodnickiej 36 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:20-09-2018 11:00
Wadium:3 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:27-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 17.08.2018 godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku Liceum Ogólnokształcącego nr X przy ul. Pieszej 1 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:17-09-2018 10:00
Wadium:1 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:26-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 14.08.2018 r. godz. 10:00 -Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej 66 we Wrocławiu dla potrzeb osób z niepełnosprawnością
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:14-09-2018 10:00
Wadium:400.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:24-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 09.08.2018 godz. 10:00 - Remont i ocieplenie elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Tymiankowej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-09-2018 10:00
Wadium:1 500.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:20-07-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert: 01.08.2018 r. godz. 11:00 - Budowa 7 – oddziałowego żłobka i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Sygnałowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem niezbę
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:01-09-2018 11:00
Wadium:100 000.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:11-07-2018
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr