Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 31.10.2018 r. godz. 10:00 Przebudowa części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 29 (dawniej Gimnazjum nr 29) przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia węzła żywienia w formie cateringu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:01-12-2018 10:00
Wadium:6 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 30.10.2018 r. godz. 11:00 - Przebudowa kuchni i stołówki oraz utworzenie dodatkowych pokoi w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:30-11-2018 11:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:12-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 30.10.2018 godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku B Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 przy ul. Czajkowskiego 28 oraz zagospodarowanie terenu.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:30-11-2018 10:00
Wadium:8 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:12-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 29.10.2018r. do godz. 12:00 - Wykonanie robót budowlanych na terenie i w budynku siedziby Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów przy ul. Swojczyckiej 118 we Wrocławiu, w podziale na zadania
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:29-11-2018 12:00
Wadium:2 300.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:12-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 29.10.2018r. do godz. 11:00 - Usuwanie awarii i wykonywanie drobnych remontów w zakresie robót sanitarnych wewnętrznych w placówkach oświatowych, Radach Osiedli oraz innych obiektach podległych gminie Wrocław w roku 2018
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:29-11-2018 11:00
Wadium:1 500.00
Opublikował:Aleksandra Aleksandrowska
Data publikacji:12-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 24.10.2018r. do godz. 15.30 Remont i przebudowa budynku „C” Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 71-73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:24-11-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:15-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 18.10.2018r. do godz. 15.30 - Wymiana siatki piłkochwytów na terenie boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:18-11-2018 15:30
Wadium:
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:11-10-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 11.10.2018 r. godz. 10:00 - Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Kultury ZAMEK przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu celem dostosowania obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:11-11-2018 10:00
Wadium:8 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:25-09-2018
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 10.10.2018r. do godz. 14.30 - Uporządkowanie skweru przy ul. Wojrowickiej 58 we Wrocławiu na tyłach XV LO dz. nr ewid. 4/16, 6/3, 6/4 - część, 7/27, AM 7, obręb Nowy Dwór
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:10-11-2018 14:30
Wadium:
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:03-10-2018
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr