Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Zamówienia aktualne

Ilość wyświetleń na stronie:
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 10:00 - Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą zagospodarowaniem terenu przy ul. Dębickiej we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:11-05-2019 10:00
Wadium:88 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:21-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 10.04.2019 r. godz. 10:00 Przebudowa drogi w ul. Blacharskiej we Wrocławiu na odcinku od pętli autobusowej do ogródków działkowych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:10-05-2019 10:00
Wadium:6 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:20-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 09.04.2019 r. godz. 10:00 Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Jeleniej 7 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:09-05-2019 10:00
Wadium:7 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:21-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 08.04.2019 r. godz. 10:00 - Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 99 przy ul. Głubczyckiej 3 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – zaprojektowanie i wykonanie robót
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:08-05-2019 10:00
Wadium:115 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:14-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 05.04.2019 r. godz. 10:00 - Likwidacja przyczyn wnikania wód zewnętrznych do piwnic dobudowanego budynku dydaktycznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:05-05-2019 10:00
Wadium:3 900.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:21-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 04.04.2019 r. godz. 10:00 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 przy ZSP 5 przy ul. Osobowickiej 127 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Prace projektowe i budowlane
Dostępność dokumentów:04-05-2019 10:00
Wadium:160 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:14-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godz. 10:00 - Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej 54 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:03-05-2019 10:00
Wadium:13 000.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:18-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 01.04.2019 r. godz. 11:00 - Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Centrum Kultury ZAMEK przy pl. Świętojańskim 1 we Wrocławiu celem dostosowania obiektu do wymogów przepisów przeciwpożarowych.
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:01-05-2019 11:00
Wadium:8 000.00
Opublikował:Stańczyk Andrzej
Data publikacji:15-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 28.03.2019 r. godz. 10:00 - Nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych (SP9, ZS14) we Wrocławiu oraz ich pielęgnacja
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:28-04-2019 10:00
Wadium:1 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:12-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 22.03.2019 r. godz. 10:00 - Remont i przebudowa budynków Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 71-73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:22-04-2019 10:00
Wadium:4 500.00
Opublikował:Szabała Tomasz
Data publikacji:06-03-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: 12.03.2019 r. godz. 10:00 -Przebudowa i remont schodów, podestu i podjazdu dla niepełnosprawnych przed wejściem głównym do budynku Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Ignuta 28 we Wrocławiu
Tryb zamówienia:przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:12-04-2019 10:00
Wadium:2 000.00
Opublikował:Gmyrek Aleksandra
Data publikacji:25-02-2019
Szczegóły
Nazwa zadania:Termin składania ofert: do 28.03.2019r. do godz. 15.30. Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej wspomaganej oraz instalacji grzewczej elektrycznej w piwnicy budynku przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu.
Tryb zamówienia:tryb poza ustawowy art.4 pkt 8
Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane
Dostępność dokumentów:28-03-2019 15:30
Wadium:
Opublikował:Maciejec Rafał
Data publikacji:21-03-2019
Szczegóły
Etap przetargów:
Rodzaj zadania:
Termin składania ofert od:
Format: dd-mm-rrrr
Termin składania ofert do:
Format: dd-mm-rrrr