ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław
tel. 071 36 07 332, fax 071 36 07 331
e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl, www.zim.wroc.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław, ul. Januszowicka 15a
tel.: (071) 36 07 332, fax: (071) 36 07 331

informuje o unieważnieniu przetargu na:

Nazwa zadania
Termin składania ofert do dnia 30.07.2019r. do godz. 10:00 Dostawa i montaż stacji wody pitnej – poidełek, w pięciu placówkach oświatowych we Wrocławiu
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Data unieważnienia
31-07-2019
Opublikował
Joanna Linke
Załączniki do pobrania: