Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Budynki komunalne - (na etapie projektu i budowy ul. Pułaskiego 17-33 oraz 35-45) - ul. Komuny Paryskiej 44 i 46Komunalne budynki mieszkalne mieszczące się przy ul. Pułaskiego zostały wybudowane... 
budynek przy ul. Pułaskiego 17-33 - grudzień 2008
Centrum Kultury Agora - ul. Serbska 5a

Celem zadania było utworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego ośrodka kulturalno-edukacyjnego na ...

nowa siedziba CK AGORA - maj 2009
ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ

 


Projekt polegał na rozbudowie pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236.
Zespół Szkół Budowlanych zlokalizowany jest w obrębie osiedla Grabiszyn, w otoczeniu wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej oraz obiektów o charakterze biurowym i handlowym...
budynek warsztatów szkolnych po realizacji inwestycji
Przebudowa terenów sportowych przy SP 107, ul. B. Prusa 64/74
W ramach prowadzonej inwestycji zostaną wykonane prace budowlane, które pozwolą na przebudowę istniejących terenów sportowych...
boisko - grudzień 2008
Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Szczytnicka 35
Inwestycja ma na celu remont, przywrócenie dawnej świetności kamienicy oraz poprawę standardu mieszkań...
elewacja budynku - październik 2008
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIUProjekt polegał na przebudowie istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz zaadaptowaniu i przebudowie na cele dydaktyczne pomieszczeń dotychczas niewykorzystywanych, zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105.
Wjazd do Stacji Kontroli Pojazdów od strony ul. J. Kuronia - po realizacji inwestycji
Budynek komunalny - ul. Pomorska 51-53
Budynek przy ulicy Pomorskiej 51-53 stanowi łącznik zwartej zabudowy pomiędzy ulicami Św. Wincentego i Alfreda Nobla...
elewacja budynku - październik 2008
Przebudowa boiska o sztucznej nawierzchni przy SP nr 47 ul. Januszowicka 35/37
Inwestycja zakresem obejmuje wykonanie prac rozbiórkowych istniejącego boiska oraz budowę nowego...
boisko - sierpień 2008
Przebudowa boiska szkolnego przy SP nr 61 uL. Skarbowców 8
Nowe boisko przy SP nr 61 powstało na starych terenach sportowych, na których było zlokalizowane...
boisko - sierpień 2008
Przebudowa boiska o sztucznej nawierzchni przy SP nr 64 ul. Wojszycka 1/13
W szkole podstawowej nr 64 w miejscu starych terenów sportowych budowane ...
boisko - sierpień 2008
Budowa przedszkola w szybkiej technologii przy ul. Kurpiów
Budynek przedszkola został zaprojektowany, jako niepodpiwniczony obiekt parterowy w kształcie litery „L”...
roboty budowlane - kwiecień 2008
Ogród Barokowy - Muzeum Miejskie
Inwestycja ma na celu odtworzenie od strony południowej zespołu pałacowego ogrodu barokowego o układzie osiowym z ozdobnymi parterami kwiatowymi...
Ogród Barokowy - czerwiec 2008
Budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogowej ulic: M. Handelsmana, S. Pilata, A. Świętochowskiego, L. Krzywickiego i J. Mianowskiego we Wrocławiu.
Celem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej...
maj 2008
Przebudowa budynku Przedszkola nr 59 przy ul. Narcyzowej 6
Kompleksowa przebudowa budynku przedszkola pozwoliła poprawę jego stanu technicznego, standardów funkcjonalno – użytkowych...
budynek przedszkola - maj 2008
Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Ignuta 28 we Wrocławiu.
Modernizacja placówki przy ul. Ignuta polegała przede wszystkim na przebudowaniu węzła żywienia i wyposażeniu go w bezpośredni dostęp do zaplecza kuchennego...
hol na parterze - kwiecień 2008
Przebudowa budynku przedszkola nr 95 przy ul. Lwowskiej 30
W ramach inwestycji wykonano kompleksową przebudowę budynku Przedszkola nr 95, która pozwoliła na poprawę standardu użytkowego obiektu...
przedszkole, wejście do budynku - maj 2008
Iluminacja budynku Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Iluminacja Budynku Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego została wykonana w ramach Programu Rewitalizacji wysp i nadbrzeży odrzańskich...
Elewacja budynku podczas prób iluminacji - marzec 2008
Budowa przedszkola w szybkiej technologii przy ul. Kiełczowskiej 33
Budynek placówki został wybudowany w tzw. szybkiej technologii. Pozwala ona ...
elewacja budynku - luty 2008
Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Etap III – Przebudowa krytej ujeżdżalni.
W ramach inwestycji rozbudowano istniejącą ujeżdżalnię koni o nowe elementy...
budynek widowni - styczeń 2008
Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z kładką pieszo – rowerową ul. Żernicka
Podstawowym założeniem inwestycji przy ul. Żernickiej było zlikwidowanie niedogodności związanych z ruchem...
5
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >