Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicach Zawierciańskiej i Zabrzańskiej na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Zawierciańskiej.
Inwestycja obejęła swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni drogi oraz wykonanie oświetlenia.
sierpień 2009
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Benedyktyńskiej 12
Kamienica przy ul. Benedyktyńskiej 12 jest została wybudowana pod koniec XIX wieku. Jest to budynek 5-kondygnacyjny...
elewacja budynku - kwiecień 2009
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogi wraz z oświetleniem w ul. Mazepy
Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych i zapewni...
czerwiec 2009
Remont i przebudowa kamienic przy ul. Szczytnickiej 47,49.
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dwóch kamienic przy ul. Szczytnickiej oraz zagospodarowanie...
sierpień 2009
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 - osiedle Maślice
W ramach zadania wybudowano nowoczesną, energooszczędną, pozbawionej barier architektonicznych oraz proekologiczną placówkę...
widok na budynek szkoły - maj 2009
Budowa bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum nr 13 oraz Biblioteki Publicznej
W ramach inwestycja prowadzonej przy ul. Mikołaja Reja na wybudowano budynek, w którym mieszczą się: ogólnodostępna Biblioteka Publiczna oraz blok sportowy...
elewacja budynku - czerwiec 2009
Przebudowa basenu wraz z zapleczem sali gimnastycznej oraz przebudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej 17/19.
Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obiektu i dostosowanie do aktualnych wymogów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych...
elewacja budynku  - październik 2008
Fontanna multimedialna - Park Szczytnicki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Fontanna multimedialna powstała na zabytkowym terenie Pergoli w sąsiedztwie Hali Stulecia...
fontanna multimedialna - czerwiec 2009
Przebudowa i remont kamienicy mieszkalnej przy ul. B. Prusa 47 we Wrocławiu
Kamienica przy ul. B. Prusa jest budynkiem wzniesionym w drugiej połowie XIX wieku, objętym ochroną konserwatorską...
kamienica przy ul. B. Prusa 47 - kwiecień 2009
Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w sięgaczu ul. Wełnianej nr 20-38
Inwestycja przy ulicy Wełnianej jest prowadzona w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych...
ul. Wełniana (sięgacz) - marzec 2009
Budowa bloku sportowego przy Gimnazjum nr 3, ul. Świstackiego 12a
Inwestycja prowadzona przy ul. Świstackiego obejęła swoim zakresem budowę sali gimnastycznej, przebudowę części istniejącego budynku gimnazjum...
wejście do budynku - marzec 2009
BOISKA
Przedstawiamy boiska zrealizowane w roku 2008 w ramach programu o nazwie " BUDOWA BOISK PIŁKARSKICH O SZTUCZNYCH NAWIERZCHNIACH"...
SP nr 82 - ul. Blacharska
Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Sępa-Szarzyńskiego 57
Kamienica przy ul. Sępa Szarzyńskiego jest objęta ograniczoną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do Wykazu Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia...
elewacja budynku - październik 2008
Budynki komunalne - (na etapie projektu i budowy ul. Pułaskiego 17-33 oraz 35-45) - ul. Komuny Paryskiej 44 i 46Komunalne budynki mieszkalne mieszczące się przy ul. Pułaskiego zostały wybudowane... 
budynek przy ul. Pułaskiego 17-33 - grudzień 2008
Centrum Kultury Agora - ul. Serbska 5a

Celem zadania było utworzenie nowoczesnego, wielofunkcyjnego ośrodka kulturalno-edukacyjnego na ...

nowa siedziba CK AGORA - maj 2009
ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ WARSZTATÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH PRZY UL. GRABISZYŃSKIEJ

 


Projekt polegał na rozbudowie pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Budowlanych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236.
Zespół Szkół Budowlanych zlokalizowany jest w obrębie osiedla Grabiszyn, w otoczeniu wielorodzinnej zabudowy mieszkalnej oraz obiektów o charakterze biurowym i handlowym...
budynek warsztatów szkolnych po realizacji inwestycji
Przebudowa terenów sportowych przy SP 107, ul. B. Prusa 64/74
W ramach prowadzonej inwestycji zostaną wykonane prace budowlane, które pozwolą na przebudowę istniejących terenów sportowych...
boisko - grudzień 2008
Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego – ul. Szczytnicka 35
Inwestycja ma na celu remont, przywrócenie dawnej świetności kamienicy oraz poprawę standardu mieszkań...
elewacja budynku - październik 2008
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ nr 2 PRZY UL. BOROWSKIEJ WE WROCŁAWIUProjekt polegał na przebudowie istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych oraz zaadaptowaniu i przebudowie na cele dydaktyczne pomieszczeń dotychczas niewykorzystywanych, zlokalizowanych na terenie Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105.
Wjazd do Stacji Kontroli Pojazdów od strony ul. J. Kuronia - po realizacji inwestycji
Budynek komunalny - ul. Pomorska 51-53
Budynek przy ulicy Pomorskiej 51-53 stanowi łącznik zwartej zabudowy pomiędzy ulicami Św. Wincentego i Alfreda Nobla...
elewacja budynku - październik 2008
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >