Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Ślazowej od ul. Lipskiej do ul. Ćwiczebnej we Wrocławiu.
Inwestycja swoim zakresem objęła budowę docelowej drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Nowo wybudowana droga to  droga o nawierzchni bitumicznej...
Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Armii Ludowej na odcinku od ul. Berlinga do ul. Zatorskiej
Inwestycja miała na celu zagospodarowanie terenu polegajace na budowie docelowej nawierzchni drogi...
Budowa Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej przy ul. Ślazowej we Wrocławiu – schronisko dla bezdomnych zwierząt – etap 1.
Teren przeznaczony pod Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej znajduje się w dzielnicy Osobowice i jest ograniczony ulicami Ślazową...
zakończona inwestycja
Przebudowa kamienicy przy ul. Przejście Garncarskie 2 na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego
Kamienica znajduje się w serce Rynku pomiędzy ulicami Przejście Garncarskie oraz Przejście Żelaźnicze...
zakończona inwestycja
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. B. Krzywoustego 307
Budynek przy ul. B. Krzywoustego 307 jest 3-kondygnacyjną, wolnostojącą kamienicą z początku XX wieku. Obiekt usytuowano na terenie...
zakończona inwestycja
Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych na potrzeby zasilenia działki na osiedlu Złotniki
Inwestycja objęła swoim zakresem budowę stacji transformatorowej z wyposażeniem...
teren przed robotami - maj 2009
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Prochowickiej 21 we Wrocławiu


Przedszkole powstało w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 51. Jest to placówka przeznaczona dla 150 dzieci...
zakończona inwestycja
Budowa przedszkola przy ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu
Przy ul. Wałbrzyskiej powstała nowa placówka - 6-oddziałowe przedszkole. Może tutaj uczyć się, bawić i odpoczywać ok. 150 dzieci.
zakończona inwestycja
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu na odcinku od. Ul. Balzaka do bramy wjazdowej na teren działki nr 2/51, AM – 13, obręb Oporów.

W ramach inwestycji na odcinku  ul. Cesarzowickiej , wykonano roboty drogowe, sanitarne...
Budowa sali gimnastycznej wraz z aulą w XII LO przy ul. Orląt Lwowskich 2a
Placówka znajduje się na terenie archiwalnego stanowiska archeologicznego. Została zlokalizowana w pobliżu zabytkowego budynku...
sala sportowa
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 28-30 we Wrocławiu.
Zdanie oobjęło swoim zakresem wykonanie robót rozbiórkowych min.: rozbiórkę płyt w rejonie nowego
boisko - grudzień 2009
Przebudowa boiska szkolnego na terenie sportowym Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Chopina 9b we Wrocławiu.
Na terenie sportowym Zespołu Szkół nr 15 wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo poliuretanowej...
boisko - listopad 2009
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 17 dla potrzeb Zespołu Szkolno –Przedszkolnego przy ul. Wieczystej 105.
Szkoła Podstawowa nr 17 został wybudowany w latach 70.  XX wieku. Jest to budynek...
październik 2009
Przebudowa boiska szkolnego na terenie sportowym Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu
Inwestycja ma na celu przebudowę starego boiska asfaltowego na wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej...
październik 2009
Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej - Etap I
Inwestycja polegająca na rozbudowie układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej, Duńskiej-bocznej do ul. Traktatowej...
październik 2009
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb LO nr VI przy ul. Hutniczej 45 we Wrocławiu
Nowe wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni zaprojektowano w miejscu starego asfaltowego.
październik 2009
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla ZSG - ul. Kamienna 86
Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie wybudowane dla Zespołu Szkół Gastronomicznych mieszczącego się przy ul. Kamiennej.
wrzesień 2009
Przebudowa budynku przy ul. Hubskiej 30/32 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Budynek przy ul. Hubkiej 30/32 został wybudowany w latach 20. XX wieku. Obiekt posiada 6 kondygnacji naziemnych oraz 1 kondygnację...
październik 2009
Budowa przedszkola przy ul. Szkockiej 64 b
Przy ulicy Szkockiej, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3 oraz boiska sportowego powstanie nowe 6-cio oddziałowe przedszkole dla ok. 150 dzieci.
przedszkole przy ul. Szkockiej - wrzesień 2009
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 25 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38/44 we Wrocławiu
Inwestycja obejęła swoim zakresem budowę dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia 6-oddziałowego przedszkola...
lipiec 2009
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >