Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa boiska szkolnego na terenie sportowym Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja we Wrocławiu
Inwestycja ma na celu przebudowę starego boiska asfaltowego na wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni kauczukowo – poliuretanowej...
październik 2009
Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej - Etap I
Inwestycja polegająca na rozbudowie układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej, Duńskiej-bocznej do ul. Traktatowej...
październik 2009
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb LO nr VI przy ul. Hutniczej 45 we Wrocławiu
Nowe wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni zaprojektowano w miejscu starego asfaltowego.
październik 2009
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla ZSG - ul. Kamienna 86
Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie wybudowane dla Zespołu Szkół Gastronomicznych mieszczącego się przy ul. Kamiennej.
wrzesień 2009
Przebudowa budynku przy ul. Hubskiej 30/32 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Budynek przy ul. Hubkiej 30/32 został wybudowany w latach 20. XX wieku. Obiekt posiada 6 kondygnacji naziemnych oraz 1 kondygnację...
październik 2009
Budowa przedszkola przy ul. Szkockiej 64 b
Przy ulicy Szkockiej, w sąsiedztwie Zespołu Szkół nr 3 oraz boiska sportowego powstanie nowe 6-cio oddziałowe przedszkole dla ok. 150 dzieci.
przedszkole przy ul. Szkockiej - wrzesień 2009
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 25 dla potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38/44 we Wrocławiu
Inwestycja obejęła swoim zakresem budowę dwukondygnacyjnego budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia 6-oddziałowego przedszkola...
lipiec 2009
Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicach Zawierciańskiej i Zabrzańskiej na odcinku od ul. Rybnickiej do ul. Zawierciańskiej.
Inwestycja obejęła swoim zakresem budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę nawierzchni drogi oraz wykonanie oświetlenia.
sierpień 2009
Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Benedyktyńskiej 12
Kamienica przy ul. Benedyktyńskiej 12 jest została wybudowana pod koniec XIX wieku. Jest to budynek 5-kondygnacyjny...
elewacja budynku - kwiecień 2009
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz nawierzchni drogi wraz z oświetleniem w ul. Mazepy
Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie mieszkańców w wodę przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych i zapewni...
czerwiec 2009
Remont i przebudowa kamienic przy ul. Szczytnickiej 47,49.
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa dwóch kamienic przy ul. Szczytnickiej oraz zagospodarowanie...
sierpień 2009
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 - osiedle Maślice
W ramach zadania wybudowano nowoczesną, energooszczędną, pozbawionej barier architektonicznych oraz proekologiczną placówkę...
widok na budynek szkoły - maj 2009
Budowa bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum nr 13 oraz Biblioteki Publicznej
W ramach inwestycja prowadzonej przy ul. Mikołaja Reja na wybudowano budynek, w którym mieszczą się: ogólnodostępna Biblioteka Publiczna oraz blok sportowy...
elewacja budynku - czerwiec 2009
Przebudowa basenu wraz z zapleczem sali gimnastycznej oraz przebudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 72 przy ul. Trwałej 17/19.
Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obiektu i dostosowanie do aktualnych wymogów oraz potrzeb osób niepełnosprawnych...
elewacja budynku  - październik 2008
Fontanna multimedialna - Park Szczytnicki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013Fontanna multimedialna powstała na zabytkowym terenie Pergoli w sąsiedztwie Hali Stulecia...
fontanna multimedialna - czerwiec 2009
Przebudowa i remont kamienicy mieszkalnej przy ul. B. Prusa 47 we Wrocławiu
Kamienica przy ul. B. Prusa jest budynkiem wzniesionym w drugiej połowie XIX wieku, objętym ochroną konserwatorską...
kamienica przy ul. B. Prusa 47 - kwiecień 2009
Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w sięgaczu ul. Wełnianej nr 20-38
Inwestycja przy ulicy Wełnianej jest prowadzona w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych...
ul. Wełniana (sięgacz) - marzec 2009
Budowa bloku sportowego przy Gimnazjum nr 3, ul. Świstackiego 12a
Inwestycja prowadzona przy ul. Świstackiego obejęła swoim zakresem budowę sali gimnastycznej, przebudowę części istniejącego budynku gimnazjum...
wejście do budynku - marzec 2009
BOISKA
Przedstawiamy boiska zrealizowane w roku 2008 w ramach programu o nazwie " BUDOWA BOISK PIŁKARSKICH O SZTUCZNYCH NAWIERZCHNIACH"...
SP nr 82 - ul. Blacharska
Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Sępa-Szarzyńskiego 57
Kamienica przy ul. Sępa Szarzyńskiego jest objęta ograniczoną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do Wykazu Zabytków Architektury i Budownictwa Miasta Wrocławia...
elewacja budynku - październik 2008
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >