Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice
Projekt pn.: Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice miał na celu stworzenie ciągów pieszo-konnych umożliwiających bezpieczne uprawianie turystyki konnej i pieszej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice...
zakończona inwestycja
Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w ulicy Zygmunta Berlinga, Wilczkowskiej i Pedagogicznej we Wrocławiu


Ulice Zygmunta Berlinga, Wilczkowska oraz Pedagogiczna na osiedlu Zakrzów przed rozpoczęciem robót były  ulicami nieurządzonymi...
Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej - etap II

W ramach II etapu został wybudowany odcinek ul. Duńskiej - bocznej w kierunku ulicy Traktatowej...

Budowa drogi w ulicy Lipskiej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Ślazowej we Wrocławiu
Przed rozpoczęciem robót nawierzchnia ulicy Lipskiej  była wykonana z kostki granitowej. Była to droga bez poboczy i chodników.
Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu - Budowa bloku sportowo-rekreacyjnego


W ramach inwestycji wybudowano blok sportowo-rekreacyjny połączony z budynkami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych.
zakończona inwestycja
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kniaziewicza 40.
Celem inwestycji  zrealizowanej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia była poprawa wyglądu kamienicy oraz przebudowa i dostosowanie budynku do aktualnych standardów użytkowych...
zakończona inwestycja
Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 dla potrzeb utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 24, które to pozwoliły na utworzenie nowych przestrzeni dla 5-cio oddziałowego przedszkola...
zakończona inwestycja
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Ślazowej od ul. Lipskiej do ul. Ćwiczebnej we Wrocławiu.
Inwestycja swoim zakresem objęła budowę docelowej drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Nowo wybudowana droga to  droga o nawierzchni bitumicznej...
Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Armii Ludowej na odcinku od ul. Berlinga do ul. Zatorskiej
Inwestycja miała na celu zagospodarowanie terenu polegajace na budowie docelowej nawierzchni drogi...
Budowa Miejskiego Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej przy ul. Ślazowej we Wrocławiu – schronisko dla bezdomnych zwierząt – etap 1.
Teren przeznaczony pod Miejskie Centrum Profilaktyki Weterynaryjno – Zootechnicznej znajduje się w dzielnicy Osobowice i jest ograniczony ulicami Ślazową...
zakończona inwestycja
Przebudowa kamienicy przy ul. Przejście Garncarskie 2 na siedzibę Teatru Piosenki i Biura Literackiego
Kamienica znajduje się w serce Rynku pomiędzy ulicami Przejście Garncarskie oraz Przejście Żelaźnicze...
zakończona inwestycja
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi przy ul. B. Krzywoustego 307
Budynek przy ul. B. Krzywoustego 307 jest 3-kondygnacyjną, wolnostojącą kamienicą z początku XX wieku. Obiekt usytuowano na terenie...
zakończona inwestycja
Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych na potrzeby zasilenia działki na osiedlu Złotniki
Inwestycja objęła swoim zakresem budowę stacji transformatorowej z wyposażeniem...
teren przed robotami - maj 2009
Budowa przedszkola 6-oddziałowego przy ul. Prochowickiej 21 we Wrocławiu


Przedszkole powstało w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 51. Jest to placówka przeznaczona dla 150 dzieci...
zakończona inwestycja
Budowa przedszkola przy ul. Wałbrzyskiej we Wrocławiu
Przy ul. Wałbrzyskiej powstała nowa placówka - 6-oddziałowe przedszkole. Może tutaj uczyć się, bawić i odpoczywać ok. 150 dzieci.
zakończona inwestycja
Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Cesarzowickiej we Wrocławiu na odcinku od. Ul. Balzaka do bramy wjazdowej na teren działki nr 2/51, AM – 13, obręb Oporów.

W ramach inwestycji na odcinku  ul. Cesarzowickiej , wykonano roboty drogowe, sanitarne...
Budowa sali gimnastycznej wraz z aulą w XII LO przy ul. Orląt Lwowskich 2a
Placówka znajduje się na terenie archiwalnego stanowiska archeologicznego. Została zlokalizowana w pobliżu zabytkowego budynku...
sala sportowa
Budowa boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 28-30 we Wrocławiu.
Zdanie oobjęło swoim zakresem wykonanie robót rozbiórkowych min.: rozbiórkę płyt w rejonie nowego
boisko - grudzień 2009
Przebudowa boiska szkolnego na terenie sportowym Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Chopina 9b we Wrocławiu.
Na terenie sportowym Zespołu Szkół nr 15 wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni kauczukowo poliuretanowej...
boisko - listopad 2009
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 17 dla potrzeb Zespołu Szkolno –Przedszkolnego przy ul. Wieczystej 105.
Szkoła Podstawowa nr 17 został wybudowany w latach 70.  XX wieku. Jest to budynek...
październik 2009
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >