Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa i rozbudowa siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łukasza Górnickiego 20 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łukasza Górnickiego 20 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z usługą finansowania inwestycji.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku Żłobka Nr 8 przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i remoncie budynku Żłobka Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno-sportowym w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno – sportowym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Roży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu to inwestycja realizowana w dwóch etapach...

w trakcie realizacji 2011
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

W ramach prac związanych z rewitalizacją budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a przewiduje się m.in. osuszenie i zaizolowanie przed wodą ścian piwnicznych budynków oraz ścian przy gruncie, wykonanie prac renowacyjnych elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detalu ceglanego...
w trakcie realizacji
Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego
W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont kapitalny, który obejmuje m.in. remont nadproży i zarysowań na elewacji frontowej, pełny remont ściany elewacji tylnej budynku...
w trakcie realizacji
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania: rozbudowa budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pielęgnacja zieleni.
W trakcie robót budowlanych
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap IIGłównym celem Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miasta Wrocławia, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.
w trakcie realizacji
Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu – Etap IICelem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszaru miasta, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Modernizacja  budynku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków nauki młodych mieszkańców Wrocławia.
w trakcie realizacji
Nadbudowa budynku Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu
W ramach zadania zostanie wykonana nadbudowa o jedną kondygnację użytkową budynku szkolno-przedszkolnego w ZSP nr 15.
ZSP, ul. Stanisławowska
Budowa ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B-9.5 na osiedlu Stabłowice Stare we Wrocławiu
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zachodniej części miasta Wrocławia na osiedlu Stabłowice Stare. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowiły nieużytki, a w jego obrębie brak było drogi wraz z infrastrukturą.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21
W ramach inwestycji są prowadzone roboty budowlane związane z przebudową i remontem basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej...
w trakcie realizacji
Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na osiedlu Kozanów
W ramach zadania została wybudowana nowa siedziba Centrum Kultury „Nowa Anima” przy ul. Pilczyckiej/Modrej we Wrocławiu.
wizualizacja
Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia.
Inwestycja ma na celu przebudowę budynku schronu (jest on wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa miasta Wrocławia) oraz parterowego budynku ...
wizualizacja
Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice
Projekt pn.: Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice miał na celu stworzenie ciągów pieszo-konnych umożliwiających bezpieczne uprawianie turystyki konnej i pieszej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice...
zakończona inwestycja
Budowa drogi wraz z odwodnieniem oraz przebudowa przyłączy wodociągowych w ulicy Zygmunta Berlinga, Wilczkowskiej i Pedagogicznej we Wrocławiu


Ulice Zygmunta Berlinga, Wilczkowska oraz Pedagogiczna na osiedlu Zakrzów przed rozpoczęciem robót były  ulicami nieurządzonymi...
Rozbudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą w ul. Duńskiej - etap II

W ramach II etapu został wybudowany odcinek ul. Duńskiej - bocznej w kierunku ulicy Traktatowej...

Budowa drogi w ulicy Lipskiej wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Osobowickiej do ul. Ślazowej we Wrocławiu
Przed rozpoczęciem robót nawierzchnia ulicy Lipskiej  była wykonana z kostki granitowej. Była to droga bez poboczy i chodników.
Przebudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych przy ul. P. Skargi 29-31 we Wrocławiu - Budowa bloku sportowo-rekreacyjnego


W ramach inwestycji wybudowano blok sportowo-rekreacyjny połączony z budynkami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Plastycznych.
zakończona inwestycja
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kniaziewicza 40.
Celem inwestycji  zrealizowanej w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia była poprawa wyglądu kamienicy oraz przebudowa i dostosowanie budynku do aktualnych standardów użytkowych...
zakończona inwestycja
Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 dla potrzeb utworzenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego.
Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie Szkoły Podstawowej nr 24, które to pozwoliły na utworzenie nowych przestrzeni dla 5-cio oddziałowego przedszkola...
zakończona inwestycja
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >