Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa przejścia podziemnego przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Świdnickiej we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie przejścia podziemnego oraz terenu w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Świdnickiej we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Zaprojektowanie i budowa przedszkola w rejonie ulic Wałbrzyskiej/Dożynkowej we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę przedszkola w rejonie ulic Wałbrzyskiej/Dożynkowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz drogą dojazdową w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i termomodernizacja dachu Przedszkola nr 66 przy ul. Łącznej 1-5 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i termomodernizacji dachu budynku Przedszkola nr 66 przy ul. Łącznej 1-5 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu przed Biurem Festiwalowym IMPART 2016 (dawny Bar Barbara)

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni przed dawnym Barem Barbara, obecnie przebudowywanym na siedzibę Biura Festiwalowego IMPART 2016.

Zakończenie prac budowlanych
Budowa Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej


Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu przebudowy zajezdni autobusowej przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu na potrzeby centrum stałych i czasowych wystaw poświęconych powojennej historii Wrocławia.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont Żłobka Publicznego nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie Żłobka Publicznego nr 10 przy ul. Henryka Brodatego 17 we Wrocławiu.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu – etap II.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu
Inwestycja polega na remoncie i przebudowie dachu budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSP nr 14) we Wrocławiu
Inwestycja polega na adaptacji poddasza budynku Szkoły Podstawowej nr 24 (ZSP nr 14) przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy ul. Rogowskiej 18a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy ul. Rogowskiej 18a we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa Przedszkola przy ul. Kurpiów 28 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy Przedszkola przy ul. Kurpiów 28 w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
W trakcie robót budowlanych
Modernizacja Stadionu Lotnicza dla potrzeb wrocławskich klubów futbolu amerykańskiego, rugby, ultimata frisbee oraz lacrosse
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu boiska sportowego z oświetleniem w ramach modernizacji Stadionu Lotnicza dla potrzeb wrocławskich klubów futbolu amerykańskiego, rugby, ultimata frisbee oraz lacrosse.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa placu zabaw z częścią muzyczną dla Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej 36 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót w zakresie budowy placu zabaw wraz z edukacyjną częścią muzyczną dla Zespołu Szkół nr 20 przy ul. Kłodnickiej 36 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 83 przy al. Boya-Żeleńskiego 32-38 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy al. T. Boya-Żeleńskiego 32-38 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa dawnego Baru Barbara dla potrzeb Biura Festiwalowego IMPART 2016
Inwestycja polega na przebudowie dawnego Baru Barbara zlokalizowanego w parterze i piwnicy budynków przy ul. Szewskiej 80 i 81 oraz ul. Świdnickiej 8b we Wrocławiu dla potrzeb Biura Festiwalowego IMPART 2016.
Zakończenie prac budowlanych
Przebudowa budynku skrzydła pałacowego przy pl. Wolności 7A we Wrocławiu dla potrzeb Muzeum Teatru
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku skrzydła pałacowego przy pl. Wolności 7A we Wrocławiu dla potrzeb Muzeum Teatru.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Kutnowskiej 10 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Kutnowskiej 10 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >