Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 40 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 przy ul. Sołtysowickiej 34 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 83 przy al. Boya-Żeleńskiego 32-38 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 83 przy al. T. Boya-Żeleńskiego 32-38 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa dawnego Baru Barbara dla potrzeb Biura Festiwalowego IMPART 2016
Inwestycja polega na przebudowie dawnego Baru Barbara zlokalizowanego w parterze i piwnicy budynków przy ul. Szewskiej 80 i 81 oraz ul. Świdnickiej 8b we Wrocławiu dla potrzeb Biura Festiwalowego IMPART 2016.
Zakończenie prac budowlanych
Przebudowa budynku skrzydła pałacowego przy pl. Wolności 7A we Wrocławiu dla potrzeb Muzeum Teatru
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku skrzydła pałacowego przy pl. Wolności 7A we Wrocławiu dla potrzeb Muzeum Teatru.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Kutnowskiej 10 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Kutnowskiej 10 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 80 przy ul. Polnej 4 we Wrocławiu o wolnostojący budynek dydaktyczny wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i rozbudowy Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przy ul. Białowieskiej 74a we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łukasza Górnickiego 20 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie siedziby Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Łukasza Górnickiego 20 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z usługą finansowania inwestycji.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku Żłobka Nr 8 przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie i remoncie budynku Żłobka Nr 8 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno-sportowym w rejonie ulic Róży Wiatrów i Wietrznej

Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z kompleksem rekreacyjno – sportowym i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulic Roży Wiatrów i Wietrznej we Wrocławiu to inwestycja realizowana w dwóch etapach...

w trakcie realizacji 2011
Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia - kluczowego elementu infrastruktury służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS - rewitalizacja budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu

W ramach prac związanych z rewitalizacją budynków przy ul. Rydygiera 43ab, 43cd i 45a przewiduje się m.in. osuszenie i zaizolowanie przed wodą ścian piwnicznych budynków oraz ścian przy gruncie, wykonanie prac renowacyjnych elewacji ceglanej wraz z odtworzeniem detalu ceglanego...
w trakcie realizacji
Utworzenie Lokalnego Centrum Rozwoju Zawodowego
W ramach projektu zostanie przeprowadzony kompleksowy remont kapitalny, który obejmuje m.in. remont nadproży i zarysowań na elewacji frontowej, pełny remont ściany elewacji tylnej budynku...
w trakcie realizacji
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania: rozbudowa budynku szkoły wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pielęgnacja zieleni.
W trakcie robót budowlanych
Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 15 przy ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenów na cele rekreacyjno-sportowe – Etap IIGłównym celem Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miasta Wrocławia, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni.
w trakcie realizacji
Modernizacja zespołu budynków Liceum Ogólnokształcącego nr 1 przy ul. Poniatowskiego 9 we Wrocławiu – Etap IICelem ogólnym Projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszaru miasta, na którym nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Modernizacja  budynku wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków nauki młodych mieszkańców Wrocławia.
w trakcie realizacji
Nadbudowa budynku Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu
W ramach zadania zostanie wykonana nadbudowa o jedną kondygnację użytkową budynku szkolno-przedszkolnego w ZSP nr 15.
ZSP, ul. Stanisławowska
Budowa ulic wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Starogajowej do rowu B-9.5 na osiedlu Stabłowice Stare we Wrocławiu
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zachodniej części miasta Wrocławia na osiedlu Stabłowice Stare. Teren przeznaczony pod inwestycję stanowiły nieużytki, a w jego obrębie brak było drogi wraz z infrastrukturą.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21
W ramach inwestycji są prowadzone roboty budowlane związane z przebudową i remontem basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej...
w trakcie realizacji
Budowa Centrum Kultury "Nowa Anima" na osiedlu Kozanów
W ramach zadania została wybudowana nowa siedziba Centrum Kultury „Nowa Anima” przy ul. Pilczyckiej/Modrej we Wrocławiu.
wizualizacja
Adaptacja Zespołu Schronu przy pl. Strzegomskim na oddział Muzeum Współczesnego Wrocławia.
Inwestycja ma na celu przebudowę budynku schronu (jest on wpisany do wykazu zabytków architektury i budownictwa miasta Wrocławia) oraz parterowego budynku ...
wizualizacja
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >