Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Remont i przebudowa węzła żywienia w budynku Przedszkola nr 123 przy ul. Wojrowickiej 3 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie węzła żywienia w budynku Przedszkola nr 123 przy ul. Wojrowickiej 3 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Parkowej 14-16 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Parkowej 14-16 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 121 przy ul. Tramwajowej 34 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń sanitariatów dla dzieci oraz przyległych pomieszczeń w budynku Przedszkola Nr 121 przy ul. Tramwajowej 34 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie modernizacji boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie pomieszczeń bloku żywienia i sanitariatów oraz przyległych w budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa nowej siedziby Wrocławskiego Klubu FORMATY przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy nowej siedziby Wrocławskiego Klubu FORMATY przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu.
Zakończenie robót budowlanych
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu

Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Suwalskiej 5 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 17 przy ul. Wieczystej 105 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa sanitariatów w budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie sanitariatów i mieszkania służbowego oraz dostosowanie budynku Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu do przepisów przeciwpożarowych.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont elewacji i dachu wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i dachu wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 108 przy ul. Bolesława Chrobrego 3 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy ogólnodostępnego placu zabaw „Wyspa Przygód” na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18 przy ul. Poznańskiej 26 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie rozbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10 przy ul. Rumiankowej 34 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.
W trakcie robót budowlanych
Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 30 przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Gimnazjum nr 30 przy ul. Jantarowej 5 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa boiska i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska do piłki nożnej i urządzeń sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 19 przy ul. Spółdzielczej we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa przedszkola 8-oddziałowego w rejonie ul. Piotrkowskiej/Wojanowskiej we Wrocławiu

Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy przedszkola 8-oddziałowego na osiedlu Stabłowice w rejonie ul. Piotrkowskiej/Wojanowskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót w zakresie rozbudowy i częściowej przebudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Strachocińskiej 155-157 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rewitalizacja Bulwaru Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie zagospodarowania Bulwaru Xawerego Dunikowskiego wraz z wykonaniem amfiteatralnego zejścia do rzeki, budową kładki, przebudową chodnika i wykonaniem nasadzeń zastępczych oraz przesadzeń drzew i krzewów.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy i remontu elewacji budynku głównego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Liceum Ogólnokształcącego nr VIII przy ul. Zaporoskiej 71 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA Psie Pole
Inwestycja polega na rozbiórce istniejącego budynku oraz budowie budynku Centrum Biblioteczno-Kulturalnego FAMA Psie Pole przy ul. B. Krzywoustego 286 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa i przebudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu
Inwestycja dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

  

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie budynku krytej pływalni Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Brücknera 10 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

 

Po zakończeniu robót budowlanych
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >