Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Remont i przebudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku „A” Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej i Motylkowej we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej od ul. Parafialnej do ul. Orawskiej oraz w ul. Motylkowej od ul. Łubinowej do nr 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont boisk na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni boisk do piłki ręcznej i koszykówki na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Głównej i Towarowej we Wrocławiu

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ulic Głównej i Towarowej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą.
Zakończenie robót budowlanych
Izolacja ścian budynku Przedszkola nr 87 przy ul. Pawłowa 6a we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 87 przy ul. Pawłowa 6a we Wrocławiu wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi.
Po zakończeniu robót budowlanych
Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu – etap I
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego etap I zadania pn.: Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu.
Zakończenie robót budowlanych
Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenie Stadionu Oławka przy ulicy Na Niskich Łąkach we Wrocławiu

                                     Inwestycja dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

 

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch boisk piłkarskich o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Stadionu Oławka przy ulicy Na Niskich Łąkach we Wrocławiu.

Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont sali gimnastycznej i dachu Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej 105 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej 105  we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

Inwestycja dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

 


Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H.Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Koszykarskiej 2-4 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu z dociepleniem dachu i elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 przy ul. Koszykarskiej 2-4 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Budowa bloku sportowego przy Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Ł. Górnickiego 20 we Wrocławiu
Inwestycja polega na opracowaniu zamiennej dokumentacji projektowej, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy bloku sportowego wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 przy ul. Łukasza Górnickiego 20 we Wrocławiu.
Zakończenie robót budowlanych
Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ulicy Bursztynowej we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej wraz z infrastrukturą w ulicy Bursztynowej we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa Gimnazjum nr 7 przy ulicy Kolistej 17 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sanitariatów i wymianie stolarki w budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń zaplecza sal lekcyjnych na toalety i remoncie toalet w budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont elewacji i dachu budynku Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej 16 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie elewacji i dachu budynku Przedszkola nr 56 przy ul. Wałbrzyskiej 16 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa boiska na terenie Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy boiska szkolnego z budową bieżni o sztucznej nawierzchni na terenie Gimnazjum nr 16 przy ul. Jemiołowej 57 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie toalet wraz z dostosowaniem budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Po zakończeniu robót budowlanych
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >