Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy, remontu i rozbudowy istniejącego Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz pielęgnacji zieleni na terenie żłobka.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Zakończenie robót budowlanych
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu obejmujących budowę szkolnego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu
Inwestycja polega na remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa i remont Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu. Etap I – przebudowa węzła żywienia.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania.
Zakończenie robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa placu zabaw wraz z zielenią oraz ogrodzeniem terenu Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z zielenią oraz ogrodzeniem w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H.Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku „A” Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie budynku z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 15 przy ul. Stanisławowskiej 38-44 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej i Motylkowej we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi wraz z infrastrukturą w ul. Łubinowej od ul. Parafialnej do ul. Orawskiej oraz w ul. Motylkowej od ul. Łubinowej do nr 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont boisk na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie remontu nawierzchni boisk do piłki ręcznej i koszykówki na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr III przy ul. Składowej 5 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Izolacja ścian budynku Przedszkola nr 87 przy ul. Pawłowa 6a we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie izolacji przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych budynku Przedszkola nr 87 przy ul. Pawłowa 6a we Wrocławiu wraz z towarzyszącymi robotami zewnętrznymi.
Po zakończeniu robót budowlanych
Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu – etap I
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącego etap I zadania pn.: Modernizacja bazy sportowej przy Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we Wrocławiu.
Zakończenie robót budowlanych
Budowa dwóch boisk piłkarskich na terenie Stadionu Oławka przy ulicy Na Niskich Łąkach we Wrocławiu

                                     Inwestycja dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju
Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

 

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dwóch boisk piłkarskich o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Stadionu Oławka przy ulicy Na Niskich Łąkach we Wrocławiu.

Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu, a następnie wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Sopockiej 23 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont sali gimnastycznej i dachu Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej 105 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sali gimnastycznej, zaplecza sanitarno-szatniowego oraz dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Kowalskiej 105  we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu

Inwestycja dofinansowana przez
Ministra Sportu i Turystyki

ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

 


Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą sportową na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H.Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie pomieszczeń Żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >