Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu
Przebudowa nawierzchni na terenie stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Po zakończeniu robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Strachowskiego 53 we Wrocławiu
Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Strachowskiego 53 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
W trakcie robót budowlanych
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu
Przebudowa i remont segmentu z blokiem żywienia i termomodernizacja części elewacji Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu
Przebudowa klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 73 przy ul. Glinianej 30 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa boiska na terenie Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu
Przebudowa boiska szkolnego na terenie Gimnazjum nr 29 przy ul. Kraińskiego 1 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Zakończenie robót budowlanych
Remont dachów i bloku sportowego w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu
Remont dachów stromych i płaskich z dociepleniem oraz remont i przebudowa bloku sportowego w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Kuronia 14 (dawniej ul. Ślężna 76) we Wrocławiu, w podziale na zadania.

Zakończenie robót budowlanych
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego dla osiedla Biskupin-Sępolno przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa boiska na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy boiska szkolnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy, remontu i rozbudowy istniejącego Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz pielęgnacji zieleni na terenie żłobka.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
Zakończenie robót budowlanych
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu obejmujących budowę szkolnego boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Wandy 13 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu
Inwestycja polega na remoncie i przebudowie części pomieszczeń w budynku przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa i remont Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu. Etap I – przebudowa węzła żywienia.
Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu
Inwestycja polega na przebudowie budynku przy ul. Lindego 19-21 we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w podziale na zadania.
Zakończenie robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu
Inwestycja polega na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu w podziale na zadania.
Zakończenie robót budowlanych
Budowa placu zabaw wraz z zielenią oraz ogrodzeniem terenu Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu
Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie placu zabaw wraz z zielenią oraz ogrodzeniem w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 20 przy ul. H.Kamieńskiego 24 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Strona: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >