Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Budowa przedszkola przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych