Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje zrealizowane

Ilość wyświetleń na stronie:
Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego w podziale na zadania.

Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu

Przebudowa budynku szatniowo-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu w podziale na etapy.

Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu

Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu.

Po zakończeniu robót budowlanych
Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu

Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego miejsca aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim.

Po zakończeniu robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej oraz ulic Piławskiej, Strońskiej i Niemczańskiej we Wrocławiu – Etap 1.

Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu

Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu obejmujące blok żywienia wraz przyległymi pomieszczeniami oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej

Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Budowa przedszkola przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu

Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.
Po zakończeniu robót budowlanych
Rozbudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy w podziale na zadania.

Po zakończeniu robót budowlanych
Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa drogi w ul. Nikliborca we Wrocławiu

Przebudowa drogi w ul. Jana Nikliborca we Wrocławiu wraz z infrastrukturą i pielęgnacją zieleni w podziale na zadania.

Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu

Przebudowa i remont budynku „B” oraz fragmentu łącznika w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu wraz z dostawą i montażem platformy dźwigowej i wskazanego wyposażenia pomieszczeń.
Po zakończeniu robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu
Remont wraz z dociepleniem elewacji i dachu Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu oraz budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej i ręcznej na terenie Szkoły – w podziale na zadania.
Zakończenie robót budowlanych
Remont i przebudowa budynku przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu

Remont i przebudowa budynku przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu dla potrzeb działań społecznych w zakresie dachu, stolarki zewnętrznej oraz wnętrza obiektu.

Zakończenie robót budowlanych
Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu
Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Przebudowa bloku sportowego oraz przyległych pomieszczeń wraz z dostawą i montażem wyposażenia stałego w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu.

Zakończenie robót budowlanych
Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 we Wrocławiu

Budowa boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Zakończenie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego we Wrocławiu
Przebudowa i rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 we Wrocławiu wraz z rozbiórką budynku zaplecza sali i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Po zakończeniu robót budowlanych
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Rdestowej we Wrocławiu

Przebudowa drogi ul. Rdestowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą i pielęgnacją zieleni w podziale na zadania.

Zakończenie robót budowlanych
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >