Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu

Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu.

W trakcie robót budowlanych
Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu

Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego miejsca aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej

Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Budowa przedszkola przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa przedszkola przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu

Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Rozbudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy w podziale na zadania.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu
Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we WrocławiuBudowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w podziale na etapy: budowa hali pod samochód ciężarowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap I) i pielęgnacja zieleni na terenie ZS nr 2 (Etap II).
W trakcie robót budowlanych