Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa drogi w ul. Nikliborca we Wrocławiu

Przebudowa drogi w ul. Jana Nikliborca we Wrocławiu wraz z infrastrukturą i pielęgnacją zieleni w podziale na zadania.

Rozpoczęcie robót budowlanych
Przebudowa budynku „B” w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu

Przebudowa i remont budynku „B” oraz fragmentu łącznika w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Strzegomskiej 49a we Wrocławiu wraz z dostawą i montażem platformy dźwigowej i wskazanego wyposażenia pomieszczeń.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu
Remont wraz z dociepleniem elewacji i dachu Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu oraz budowa placu zabaw i boiska do piłki nożnej i ręcznej na terenie Szkoły – w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Remont i przebudowa budynku przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu

Remont i przebudowa budynku przy ul. Obornickiej 58A we Wrocławiu dla potrzeb działań społecznych w zakresie dachu, stolarki zewnętrznej oraz wnętrza obiektu.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu
Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Przebudowa bloku sportowego oraz przyległych pomieszczeń wraz z dostawą i montażem wyposażenia stałego w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu.

W trakcie robót budowlanych
Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 we Wrocławiu

Budowa boisk sportowych oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Wilanowskiej 31 we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W trakcie robót budowlanych
Przebudowa/rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Świstackiego we Wrocławiu
Przebudowa i rozbudowa bloku sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym nr IV przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 we Wrocławiu wraz z rozbiórką budynku zaplecza sali i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Rdestowej we Wrocławiu

Przebudowa drogi ul. Rdestowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą i pielęgnacją zieleni w podziale na zadania.

W trakcie robót budowlanych
Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu

Budowa hali pod samochód ciężarowy na potrzeby kształcenia praktycznego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w podziale na etapy: budowa hali pod samochód ciężarowy z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (Etap I) i pielęgnacja zieleni na terenie ZS nr 2 (Etap II).
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa drogi ul. Maleczyńskich we Wrocławiu
Przebudowa drogi ul. Maleczyńskich od ul. Morelowskiego do posesji nr 58 we Wrocławiu, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu
Kompleksowa przebudowa i remont pomieszczeń budynku bloku sportowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej we Wrocławiu
Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nyskiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu
Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych