Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Przebudowa drogi ul. Maleczyńskich we Wrocławiu
Przebudowa drogi ul. Maleczyńskich od ul. Morelowskiego do posesji nr 58 we Wrocławiu, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
„Nowodworska Strefa Integracji” przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu
„Nowodworska Strefa Integracji” przy Zespole Szkół nr 6, ul. Nowodworska 70-82 we Wrocławiu, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa drogi ul. Ułańskiej we Wrocławiu
Przebudowa drogi ul. Ułańskiej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Gen. Marii Wittek we Wrocławiu, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu wraz z renowacją zabytkowych elewacji frontowych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu
Kompleksowa przebudowa i remont pomieszczeń budynku bloku sportowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej 54 we Wrocławiu
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej „Sportowy Raj SP 109” WBO 2015, na terenie Szkoły Podstawowej nr 109 przy ulicy Inżynierskiej 54 we Wrocławiu – Etap I.
W trakcie robót budowlanych
Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu
Termomodernizacja budynku gimnazjum oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego bloku sportowego przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa basenu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16C we Wrocławiu
Przebudowa i remont budynku z basenem i zapleczem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. Zemskiej 16C we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa budynku Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu
Przebudowa budynku, łącznika oraz bloku sportowego w Gimnazjum nr 14 przy ul. H. Kołłątaja 1-6 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.
W trakcie robót budowlanych
Budowa chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu
Budowa chodnika w ul. Gorlickiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa drogi 2KDL na osiedlu Złotniki we Wrocławiu
Budowa drogi 2KDL wraz z infrastrukturą na odcinku od działki nr 164 AM-4 obręb Złotniki do ul Złotnickiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa drogi do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie ul. Głównej we Wrocławiu
Budowa drogi dojazdowej z infrastrukturą towarzyszącą do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na osiedlu Stabłowice w rejonie ul. Głównej we Wrocławiu – zadanie 2 etap 1, zadanie 3 i zadanie 4 w podziale na etapy.
W trakcie robót budowlanych
Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu
Budowa chodnika w ul. Kowalskiej we Wrocławiu, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Budowa boiska w rejonie ul. Orzechowej we Wrocławiu
Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie ul. Orzechowej na osiedlu Gaj we Wrocławiu- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu
Przebudowa nawierzchni na terenie stadionu SZTABOWA przy ul. Wiśniowej 70 we Wrocławiu - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
W trakcie robót budowlanych
Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V przy ul. J. Kuronia 14 we Wrocławiu

Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy Liceum Ogólnokształcącego Nr V wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. J. Kuronia 14 (dawniej ul. Ślężna 76) we Wrocławiu, w podziale na zadania.

W trakcie robót budowlanych
Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego dla osiedla Biskupin-Sępolno przy ul. Pautscha 9 we Wrocławiu.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu
Inwestycja polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy, remontu i rozbudowy istniejącego Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz pielęgnacji zieleni na terenie żłobka.
W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na potrzeby placówki przedszkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.
W trakcie robót budowlanych
Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu
Inwestycja polega na budowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kłodzkiej we Wrocławiu w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Strona: 1 | 2 >