Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Inwestycje w realizacji

Ilość wyświetleń na stronie:
Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego w podziale na zadania.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu

Przebudowa budynku szatniowo-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu w podziale na etapy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu

Przebudowa, rozbudowa i remont oficyny przy ul. gen. I. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zagospodarowanie wnętrza podwórzowego pomiędzy ul. gen. I. Prądzyńskiego a ul. T. Kościuszki we Wrocławiu.

W trakcie robót budowlanych
Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu

Nadbudowa, przebudowa i remont oficyny przy ul. R. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb utworzenia wielofunkcyjnego miejsca aktywności społeczności lokalnej na Przedmieściu Oławskim.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej oraz ulic Piławskiej, Strońskiej i Niemczańskiej we Wrocławiu – Etap 1.

W trakcie robót budowlanych
Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu

Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu obejmujące blok żywienia wraz przyległymi pomieszczeniami oraz dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej

Remont i przebudowa budynku przy ul. Skoczylasa 8 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennego Domu Pomocy oraz Klubu Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Budowa przedszkola przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Leopolda Okulickiego 2a we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa przedszkola przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu
Budowa przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. M. Jackowskiego we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Rozbudowa budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy

Przebudowa, rozbudowa i remont budynku przy ul. Semaforowej 5 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu, dla potrzeb utworzenia Dziennych Domów Pomocy w podziale na zadania.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych
Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych
Budowa przedszkola na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu
Budowa przedszkola z częścią dydaktyczną Szkoły, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Przedwiośnie 47-49 we Wrocławiu – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w podziale na zadania.
W trakcie robót budowlanych