Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zagospodarowaniu terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

    Zadanie 2: Pielęgnacja zieleni – trawy – wykonanej w ramach Zadania 1.

    Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni – drzew, krzewów, róż i bylin – wykonanej w ramach Zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie części terenów na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej oznaczonych w mpzp w rejonie ulic Piławskiej, Strońskiej i Niemczańskiej jako 6ZP/1, 6ZP/2, 7ZP i 5UO, w szczególności w ramach Zadania 1:

    uporządkowanie, niwelację, wyrównanie i ukształtowanie terenu,

    rozplantowanie hałd ziemi na zaprojektowanych terenach zieleni,

    gospodarkę istniejącym drzewostanem,

    wykonanie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, chodników i placów rekreacyjnych,

    dostawę i montaż elementów małej architektury wzdłuż ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, placów rekreacyjnych, chodników,

    ułożenie przepustów pod ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi pod kable oświetleniowe i monitoringu,

    budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami,

    wykonanie górki saneczkowej,

    nasadzenia drzew, krzewów, róż i bylin,

    przesadzenia drzew i krzewów,

    prace agrotechniczne, założenie łąki kwietnej i trawników,

    oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych,

    wyrównanie i uporządkowanie terenu w pasie pomiędzy ogrodzeniem szkoły a nasypem kolejowym.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Biuro Projektowe CM Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

SPES CITY sp. z o.o. sp.k. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych