Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na zagospodarowaniu terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu, w podziale na zadania:

       Zadanie 1: Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

       Zadanie 2: Pielęgnacja zieleni – trawy – wykonanej w ramach Zadania 1.

       Zadanie 3: Pielęgnacja zieleni – drzew, krzewów, róż i bylin – wykonanej w ramach Zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie części terenów na osiedlu Gaj w rejonie ul. Kłodzkiej oznaczonych w mpzp w rejonie ulic Piławskiej, Strońskiej i Niemczańskiej jako 6ZP/1, 6ZP/2, 7ZP i 5UO, w szczególności w ramach Zadania 1:

       uporządkowanie, niwelację, wyrównanie i ukształtowanie terenu,

       rozplantowanie hałd ziemi na zaprojektowanych terenach zieleni,

       gospodarkę istniejącym drzewostanem,

       wykonanie ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, chodników i placów rekreacyjnych,

       dostawę i montaż elementów małej architektury wzdłuż ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, placów rekreacyjnych, chodników,

       ułożenie przepustów pod ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi pod kable oświetleniowe i monitoringu,

       budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami,

       wykonanie górki saneczkowej,

       nasadzenia drzew, krzewów, róż i bylin,

       przesadzenia drzew i krzewów,

       prace agrotechniczne, założenie łąki kwietnej i trawników,

       oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych,

       wyrównanie i uporządkowanie terenu w pasie pomiędzy ogrodzeniem szkoły a nasypem kolejowym.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Biuro Projektowe CM Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

SPES CITY sp. z o.o. sp.k. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych