Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu po rozbiórkach nieczynnych budynków gospodarczych i technicznych leżących w południowo-wschodniej części zespołu budynków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Karmelkowej 25 we Wrocławiu oraz terenu przylegającego bezpośrednio do amfiteatru, w podziale na zadania:

     zadanie 1: zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury,

     zadanie 2: założenie trawnika i nasadzenia,

     zadanie 3: pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 2.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

1)    wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

     wykonanie ciągów pieszych, dojazdu do przepompowni i małej architektury,

     wymianę istniejącego ogrodzenia na systemowe;

2)    założenie trawnika i nasadzenia, w tym m.in.:

     przekopanie ziemi i użyźnienie warstwą kompostu,

     nawiezienie i rozłożenie 15cm warstwy humusu i 1 cm warstwy torfu,

     wysianie mieszanki traw w ilości 25g/mkw.

 

Autor dokumentacji projektowej:

ARTMANU STUDIO Marta Fiema – Ostrów Wielkopolski

PA Sp. z o.o. PAB Zbigniew Jasak – Kraków

 

Wykonawca inwestycji:

SPES City Sp. z o.o. S.K.A. – Wysoka

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych