Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zagospodarowanie terenu boiska przy ul. Strachowskiego 53 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonania bieżni okólnej, wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki, placu zabaw, piłkochwytów, wyrównanie nawierzchni i uzupełnienie ubytków trawy na boisku do piłki nożnej i nasadzeń izolacyjnych zieleni przy ul. Strachowskiego 53 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, w tym uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli będzie wymagana oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację, w podziale na:

    Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń;

    Zadanie 2 - realizację robót budowlanych;

    Zadanie 3 - pielęgnację zieleni wykonanej w Zadaniu 2.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:

    przebudowa boiska do koszykówki na boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki, o nawierzchni EPDM, wraz z odwodnieniem,

    budowa bieżni okólnej 2-torowej oraz bieżni 2- torowej do sprintu, o nawierzchni EPDM,

    budowa placu zabaw o nawierzchni EPDM,

    budowa oświetlenia boisk: wielofunkcyjnego i do piłki nożnej,

    montaż piłkochwytów dla boisk: wielofunkcyjnego i do piłki nożnej,

    w zakresie zieleni – dosiew trawy w miejscach ubytków na boisku do piłki nożnej, nasadzenia drzew i krzewów izolujące boiska od strony ul. Strachowskiego.

 

Podstawowym celem inwestycji jest poprawa warunków korzystania przez lokalną społeczność z obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Młodzieżowego Centrum Sportu poprzez wykonanie bieżni okólnej i bieżni do sprintu, wielofunkcyjnego boiska do koszykówki i siatkówki, placu zabaw, piłkochwytów, oświetlenie boisk, uzupełnienie ubytków trawy na boisku do piłki nożnej i nasadzeni izolacyjnych zieleni.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

HEMET sp. z o.o. – Zielona Góra

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych