Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Zagospodarowanie terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, w podziale na zadania:

    Zadanie 1: zagospodarowanie terenu nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu od mostu Oławskiego do mostu Rakowieckiego, w tym:

    zagospodarowanie terenu od mostu Oławskiego (w rejonie ul. Walońskiej) do osiedla Angel Wings,

    nasadzenia zieleni wzdłuż osiedla Angel Wings i Angel River,

    zagospodarowanie terenu od osiedla Angel River do ul. Szybkiej,

    zagospodarowanie terenu od ul. Szybkiej do ul. Żabia Ścieżka,

    zagospodarowanie terenu od ul. Żabia Ścieżka do mostu Rakowieckiego (w rejonie ul. Na Niskich Łąkach);

    Zadanie 2: pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    wykonanie urządzeń wodnych pomostów kajakowych na rzece Oławie,

    wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych sieci sanitarnych wraz z przyłączami,

    budowę odcinka ścieżki rowerowej w rejonie posesji Traugutta 124, 126 i 132,

    wykonanie oświetlenia terenu,

    przebudowę stacji redukcyjnej gazu.

 

Wykonawcy dokumentacji projektowej:

VERTIGO Margareta Jarczewska – Wrocław

a+f Projektowanie Przestrzeni Angelika Kuśmierczyk-Jędrzak – Wrocław

PROFIL Technologie Gazowe – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Park-M Poland Sp. z o.o. – Stary Sącz

 

 

Projekt pn.: „Program zagospodarowania terenów nabrzeży rzeki Oławy we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 


Oś Priorytetowa nr 6
„Infrastruktura spójności społecznej”

Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”

Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów ZIT WrOF”

 

Cel projektu: Stworzenie obszaru aktywności i rekreacji dla mieszkańców wzdłuż nabrzeży rzeki Oławy z uszanowaniem przyrodniczych i naturalnych walorów miejsca.

 

Wartość projektu: 5.784.361,50 PLN

Wartość dofinansowania: 5.495.143,43 PLN

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych