Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w podziale na zadania:

       Zadanie 1A – Budowa placu zabaw.

       Zadanie 1B – Budowa boiska do piłki nożnej i ręcznej.

       Zadanie 2 – Remont i docieplenie elewacji oraz dachu budynku Szkoły wraz z przebudową schodów zewnętrznych i tarasów.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

       budowa placu zabaw o powierzchni 306 m2 z nawierzchnią EPDM, wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem w ramach projektu nr 381 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 – „Kolorowy plac zabaw - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 poprzez budowę placu zabaw dla dzieci”,

       budowa boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią EPDM o wymiarach 44m x 24m, w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, oświetleniem i piłkochwytami,

       remont elewacji oraz dachu budynku Szkoły, w tym m.in.:

       remont i docieplenie elewacji oraz dachu budynku głównego, łącznika i bloku sportowego,

       remont i przebudowa stref wejściowych, w tym schodów zewnętrznych i tarasów,

       wymiana okien w bloku sportowym oraz luksferów w ścianach zewnętrznych w budynku głównym (przy wejściu głównym i na klatce schodowej),

       demontaż wszystkich istniejących krat w oknach i montaż nowych w wybranych pomieszczeniach,

       budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,

       remont i przebudowa istniejących chodników oraz budowa nowych,

       budowa miejsca gromadzenia odpadów.

 

Autor dokumentacji projektowej:

MBM Firma Konsultingowo-Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o. o. – Wrocław

 

Wykonawcy robót budowlanych:

Zadanie 1A: SPES City Sp. z o.o. S.K.A. – Wysoka

Zadanie 1B: DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa – Świdnica

Zadanie 2: OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych