Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w podziale na zadania:

    Zadanie 1A – Budowa placu zabaw.

    Zadanie 1B – Budowa boiska do piłki nożnej i ręcznej.

    Zadanie 2 – Remont i docieplenie elewacji oraz dachu budynku Szkoły wraz z przebudową schodów zewnętrznych i tarasów.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

    budowa placu zabaw o powierzchni 306 m2 z nawierzchnią EPDM, wyposażeniem, odwodnieniem i ogrodzeniem w ramach projektu nr 381 Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 – „Kolorowy plac zabaw - zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Krakowskiej 2 poprzez budowę placu zabaw dla dzieci”,

    budowa boiska do piłki nożnej i ręcznej z nawierzchnią EPDM o wymiarach 44m x 24m, w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej, wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, oświetleniem i piłkochwytami,

    remont elewacji oraz dachu budynku Szkoły, w tym m.in.:

    remont i docieplenie elewacji oraz dachu budynku głównego, łącznika i bloku sportowego,

    remont i przebudowa stref wejściowych, w tym schodów zewnętrznych i tarasów,

    wymiana okien w bloku sportowym oraz luksferów w ścianach zewnętrznych w budynku głównym (przy wejściu głównym i na klatce schodowej),

    demontaż wszystkich istniejących krat w oknach i montaż nowych w wybranych pomieszczeniach,

    budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,

    remont i przebudowa istniejących chodników oraz budowa nowych,

    budowa miejsca gromadzenia odpadów.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MBM Firma Konsultingowo-Projektowo-Badawczo-Budowlana Sp. z o. o. – Wrocław

 

Wykonawcy robót budowlanych:

Zadanie 1A: SPES City Sp. z o.o. S.K.A. – Wysoka

Zadanie 1B: DABRO-BAU Firma Handlowo-Usługowa – Świdnica

Zadanie 2: OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych