Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu, obejmująca ocieplenie i remont stropodachów, elewacji oraz posadzek wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

 

Zakres inwestycji obejmuje  w szczególności:

    remont i ocieplenie stropodachów oraz elewacji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

    termomodernizacja, przebudowa i remont stropodachów oraz ścian bloku sportowego,

    termomodernizacja pomieszczeń z przebudową i remontem posadzek, ścian, sufitów oraz instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznych.Inwestycję poprzez projekt pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych: Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoła Podstawowa nr 82 we Wrocławiu” dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie nr 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”

Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację 3 budynków szkół, tj. Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 14, Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu.

Opis projektu: W ramach głównych prac związanych z termomodernizacją zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

·         w Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu:

-        docieplenie przegród ścian zewnętrznych, stropodachu i dachu,

-        wymiana okien zewnętrznych,

-        modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w bloku sportowym placówki;

·         w Gimnazjum nr 14 przy ul. Kołłątaja 1/6 we Wrocławiu:

-        ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, stropodachów,

-        wymiana części okien, drzwi zewnętrznych, grzejników,

-        montaż głowic termostatycznych;

·         w Szkole Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu:

-        izolacja termiczna wszystkich przegród zewnętrznych, wykonanie izolacji termicznych i przeciwwilgociowych ścian fundamentowych, piwnicznych, cokołowych, dachu i posadzek,

-        wykonanie nowych tynków zewnętrznych, obróbek blacharskich,

-        wymiana stolarki okiennej zewnętrznej,

-        wymiana ślusarki drzwiowej zewnętrznej

-        wymiana instalacji grzewczej w części dydaktycznej budynku.

 

Wartość projektu: 5 630 969,84 PLN

Wartość dofinansowania: 4 473 221,01 PLN


 

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

„Cad Plan” Biuro Projektowe Maciej Dybacki – Białystok

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych