Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocławiu, obejmująca ocieplenie i remont stropodachów, elewacji oraz posadzek wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania.

 

Zakres inwestycji obejmuje  w szczególności:

    remont i ocieplenie stropodachów oraz elewacji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu,

    termomodernizacja, przebudowa i remont stropodachów oraz ścian bloku sportowego,

    termomodernizacja pomieszczeń z przebudową i remontem posadzek, ścian, sufitów oraz instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i elektrycznych.

 

Autor dokumentacji projektowej:

„Cad Plan” Biuro Projektowe Maciej Dybacki – Białystok

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych