Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku w zakresie ocieplenia poddasza, stropodachu, ścian fundamentowych, elewacji z malowaniem i montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych oraz renowacja elewacji frontowych (zabytkowych) w Gimnazjum nr 3 przy ul. S. Świstackiego 12A we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

       remont (renowacja) elewacji zabytkowych wschodniej skrzydła zachodniego i elewacji północnej budynku głównego, ze wzmocnieniem ścian,

       termomodernizację elewacji wschodniej, południowej i zachodniej z poddaszem nieużytkowym w budynku głównym, elewacji zachodniej i południowej ze stropodachem wentylowanym w skrzydle zachodnim, oraz izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych, wymiana wyłazu dachowego, wymiana uszkodzonych biologicznie elementów więźby dachowej, remonty dachów i instalacji odgromowej,

       montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicami i zaworami odcinającymi oraz wymiana grzejnika,

       wykonanie robót demontażowych i porządkowych,

       wykonanie unijnych tablic: informacyjnej i pamiątkowej.

 

Autor dokumentacji projektowej:

DETAL Projektowanie i Realizacje Marta Pyrcz – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

PROGRESS Budownictwo Energooszczędne Jerzy Kijakowski – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych