Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku gimnazjum oraz przebudowie zaplecza szatniowo-sanitarnego bloku sportowego przy Gimnazjum nr 7 przy ul. Kolistej 17 we Wrocławiu w podziale na etapy:

       Etap 2: przebudowa bloku sportowego z termomodernizacją elewacji (bez zakresu wykonanego w 2015 r.),

       Etap 3: termomodernizacja budynku dydaktycznego,

       Etap 4: remont schodów zewnętrznych,

       Etap 5: ocieplenie stropodachów oraz wymiana pokrycia dachowego w auli.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

       wielobranżowa przebudowa bloku sportowego z łącznikiem oraz pomieszczeń po mieszkaniu służbowym, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, zaślepienie otworów powstałych po usunięciu kominów wentylacyjnych, wymiana instalacji odgromowej w bloku sportowym, wymiana pokrycia dachowego dużej sali gimnastycznej,

       termomodernizacja pozostałej części budynku (części dydaktycznej) wraz z instalacją odgromową, rozbiórką i odtworzeniem doświetlaczy okien piwnicznych, demontażem i ponownym montażem kamer monitoringu w podziale na 4 zadania, tj.:

      Zadanie 1 - segment „C" (wraz z częścią łącznika),

      Zadanie 2 - segment „A",

      Zadanie 3 - segment „D" (wraz z częścią łącznika),

      Zadanie 4 - segment „B" (wraz z częścią łącznika),

       remont głównych schodów wejściowych do budynku, remont pozostałych schodów zewnętrznych wraz z wymianą balustrad,

       docieplenie stropodachów w pozostałej części budynku, części dydaktycznej oraz wymianą pokrycia dachowego w auli oraz docieplenie stropodachów w pozostałej części budynku, części dydaktycznej oraz wymianą pokrycia dachowego w auli,

       zakup i montaż wyposażenia.

 

Autor dokumentacji projektowej:

SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

ARPET s.c. Artur Adamus, Piotr Dereń – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych