Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie i remoncie części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 – Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 24.

    Zadanie 2 – Przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    termomodernizację i remont elewacji oraz docieplenie stropu nad piwnicą,

    wymianę instalacji c.o. oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej,

    przebudowę i remont części piwnic, w tym adaptację pomieszczenia po dawnej kotłowni i remont pomieszczenia pomocniczego oraz przyległego korytarza,

    przebudowę i remont parteru budynku, w szczególności:

    adaptację dwóch sal lekcyjnych na pracownię chemiczną i fizyczną ze wspólnym zapleczem,

    adaptację pomieszczeń po dawnej kuchni na pokój nauczycielski,

    adaptację części korytarza i przyległego pomieszczenia na salę lekcyjną,

    remont klatek schodowych, pomieszczeń i korytarzy parteru budynku,

    montaż instalacji wewnętrznych,

    dostawę i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MODULO Wojciech Wawrzyniak – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD Sp. z o.o. – Świebodzice

KMB Budownictwo Sp. z o.o. – Świebodzice

 

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie nr 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”

Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację 3 budynków szkół, tj. Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu.

Opis projektu: W ramach głównych prac związanych z termomodernizacją zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

1.   w Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12a we Wrocławiu:

-      docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją,

-      uszczelnienie ścian zewnętrznych objętych opieką Konserwatora Zabytków,

-      montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach;

2.   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 (Szkole Podstawowej nr 24) przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu:

-      ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicami, istniejących podłóg na gruncie,

-      wymiana okien w bloku sportowym, drzwi zewnętrznych,

-      wymiana instalacji c.o. na parterze szkoły i w bloku sportowym,

-      modernizacja instalacji oświetleniowej w bloku sportowym;

3.   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu:

-      docieplenie dachów i stropodachów nad basenem, salą sportową i ich zapleczami,

-      docieplenie ścian zewnętrznych bloku sportowego,

-      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bloku sportowym,

-      modernizacja systemu ogrzewania w części basenowej,

-      modernizacja wentylacji w bloku sportowym.

 

Wartość projektu: 12 716 533,03 PLN

Wartość dofinansowania: 5 363 205,82 PLN

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych