Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Termomodernizacja, przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, przebudowie i remoncie części budynku Szkoły Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 – Termomodernizacja części budynku Szkoły Podstawowej nr 24.

       Zadanie 2 – Przebudowa i remont części budynku Szkoły Podstawowej nr 24

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

       termomodernizację i remont elewacji oraz docieplenie stropu nad piwnicą,

       wymianę instalacji c.o. oraz montaż instalacji wentylacji mechanicznej,

       przebudowę i remont części piwnic, w tym adaptację pomieszczenia po dawnej kotłowni i remont pomieszczenia pomocniczego oraz przyległego korytarza,

       przebudowę i remont parteru budynku, w szczególności:

      adaptację dwóch sal lekcyjnych na pracownię chemiczną i fizyczną ze wspólnym zapleczem,

      adaptację pomieszczeń po dawnej kuchni na pokój nauczycielski,

      adaptację części korytarza i przyległego pomieszczenia na salę lekcyjną,

      remont klatek schodowych, pomieszczeń i korytarzy parteru budynku,

      montaż instalacji wewnętrznych,

      dostawę i montaż wyposażenia.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MODULO Wojciech Wawrzyniak – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD Sp. z o.o. – Świebodzice

KMB Budownictwo Sp. z o.o. – Świebodzice

 

 

Projekt pn.: „Termomodernizacja placówek oświatowych: Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu” otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”

Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie nr 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF”

Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację 3 budynków szkół, tj. Gimnazjum nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 (SP 24), Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 we Wrocławiu.

Opis projektu: W ramach głównych prac związanych z termomodernizacją zostaną wykonane między innymi następujące roboty budowlane:

1.      w Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12a we Wrocławiu:

-      docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad ostatnią kondygnacją,

-      uszczelnienie ścian zewnętrznych objętych opieką Konserwatora Zabytków,

-      montaż zaworów termostatycznych na grzejnikach;

2.      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 (Szkole Podstawowej nr 24) przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu:

-      ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów nad piwnicami, istniejących podłóg na gruncie,

-      wymiana okien w bloku sportowym, drzwi zewnętrznych,

-      wymiana instalacji c.o. na parterze szkoły i w bloku sportowym,

-      modernizacja instalacji oświetleniowej w bloku sportowym;

3.      w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy ul. Zemskiej 16c we Wrocławiu:

-      docieplenie dachów i stropodachów nad basenem, salą sportową i ich zapleczami,

-      docieplenie ścian zewnętrznych bloku sportowego,

-      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w bloku sportowym,

-      modernizacja systemu ogrzewania w części basenowej,

-      modernizacja wentylacji w bloku sportowym.

 

Wartość projektu: 12 716 533,03 PLN

Wartość dofinansowania: 5 363 205,82 PLN

 


Rozpoczęcie robót budowlanych  Rozpoczęcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych