Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

Tytuł projektu:
Rozwój turystyki aktywnej i rekreacji poprzez rozbudowę i modernizację ścieżek spacerowo-konnych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych – Partynice

Nr projektu: RPDS.06.02.00-02-063/09

Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-RPDS.06.02.00-02-063/09-00 z dnia 27.01.2010r.

OPIS: Projekt miał na celu stworzenie ciągów pieszo-konnych umożliwiających bezpieczne uprawianie turystyki konnej i pieszej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu pieszego i konnego, podniesienia atrakcyjności turystycznej Wrocławia, a tym samym wzbogacenia oferty turystycznej i rekreacyjnej w regionie.
Dzięki realizacji projektu zwiększona została dostępność do wielu atrakcji znajdujących na terenie WTWK dla osób niepełnosprawnych, które, ze względu na bariery architektoniczne, nie miały możliwości korzystania z obiektów. W ramach Projektu zrealizowano następujące zadania:

1. Budowa ścieżki – rondo przy okrąglaku Budowa ścieżki z kostki granitowej (o wym. ok. 213m × 5m), z krawężnikami – obrzeżami z kostki granitowej, oświetleniem (5 lamp), siecią elektryczną, odwodnieniem. Ścieżka przeznaczona jest dla ludzi i koni, z dopuszczeniem ruchu samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych z przyczepami.
 
2. Budowa ścieżki wokół Lasku Lipowego Budowa ścieżki z kostki granitowej dużej, (o wym. ok. 347m × 7m – miejscami szerokość do 10 m) z krawężnikami z kostki granitowej, oświetleniem (6 lamp), odwodnieniem, siecią elektryczną. Ścieżka przeznaczona jest dla ludzi i koni, z dopuszczeniem do ruchu samochodów osobowych, ciągników rolniczych z przyczepami oraz ciągników siodłowych z naczepami (do 40 ton).

3. Budowa ścieżki łączącej ścieżkę wokół Lasku Lipowego z Krytą Ujeżdżalnią Budowa ścieżki z kostki granitowej (o wym. 77m × 4,5m) z krawężnikami – obrzeżami z kostki granitowej, oświetleniem (2 lampy), odwodnieniem, siecią elektryczną. Ścieżka przeznaczona jest dla ludzi i koni, z dopuszczeniem ruchu samochodów osobowych, ciągników rolniczych z przyczepami oraz ciągników siodłowych z naczepami (do 40 ton).

4. Budowa Ścieżki – „pętla” Budowa ścieżki wzdłuż ul. Karkonoskiej – z mieszanki kruszyw naturalnych (szuter), (o wym. 520m × 2m), z krawężnikami – obrzeżami z kostki granitowej. Ścieżka przeznaczona jest dla ludzi i koni. 5. Budowa ścieżki łączącej ścieżkę „pętla” z drogą prowadzącą do Grodu Średniowiecznego Budowa ścieżki przebiegającej wzdłuż rzeki Ślęzy, za Grodem Wczesnośredniowiecznym do drogi istniejącej prowadzącej do Grodu Wczesnośredniowiecznego, wykonana z mieszanki kruszyw naturalnych (szuter), (o wym. 530m × 2m), z krawężnikami – obrzeżami z kostki granitowej. Ścieżka przeznaczona jest dla ludzi i koni, z dopuszczeniem do ruchu pojazdów osobowych.

Cel projektu: Celem ogólnym Projektu jest podniesienie konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez stworzenie infrastruktury niezbędnej do uprawiania aktywnych form turystyki pieszej i konnej na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice.

Produktami inwestycji będą:

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji – 2 szt.
Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystyki aktywnej i rekreacji – 3 szt.
Liczba zmodernizowanych produktów turystycznych – 1 szt.
Środki finansowe, wysokość dofinansowania (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 27.01.2010r.):

Łączna wartość inwestycji – 4 674 490,64 PLN (całkowita wartość projektu).

Kwota dofinansowania – do 3 259 403,45 PLN (do 70% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).


Termin realizacji (zgodnie z umową o dofinansowanie z dn. 27.01.2010)

Termin rozpoczęcia rzeczowego: 19.02.2010r.
 
Termin zakończenia rzeczowego: 30.06.2011r.
 
Termin zakończenia finansowego: 30.09.2011r.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych: 

Dokumentacja projektowa :

  • Konsorcjum Wykonawców:
    Przedsiębiorstwa Usług Budowlano - Inżynieryjnych "ZEMAR" Sp.J. Leszek Król
    ANKO-KONSULT Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Andrzej Kokociński

Wykonawca inwestycji:

  • Konsorcjum Wykonawców:
    Przedsiębiorstwa Usług Budowlano - Inżynieryjnych "ZEMAR" Sp.J. Leszek Król
    ANKO-KONSULT Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Andrzej Kokociński

Termin zakończenia prac: maj 2011r.zakończona inwestycja  przed budową ścieżek  przed budową ścieżek  przed budową ścieżek  
przed budową ścieżek  przed budową ścieżek  wrzesień 2010  wrzesień 2010  
wrzesień 2010  wrzesień 2010  zakończona inwestycja  zakończona inwestycja  
zakończona inwestycja  zakończona inwestycja  
GeoFinder - Google Maps JavaScript API Example
Pozycjonowanie, Google Maps