Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nyskiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i remoncie Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Nyskiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i pielęgnacją zieleni w zakresie:

    rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 9 o nowe skrzydło czterokondygnacyjne wraz z czterokondygnacyjnym łącznikiem i windą,

    dostosowania budynku istniejącego (budynek istniejący i blok sportowy) do przepisów ppoż.,

    budowy i przebudowy sanitariatów w budynku istniejącym,

    zagospodarowania terenu w zakresie budowy drogi ppoż. wraz z miejscami postojowymi oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych, wiaty śmietnikowej, zieleni, ciągów pieszych, stojaków na rowery (demontaż i montaż w nowej lokalizacji).

 

Zakres inwestycji obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i naprawcze, roboty budowlane i wykończeniowe, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i przeciwpożarowych, dostawę i montaż wyposażenia, wg załączonego projektu wykonawczego aranżacji wnętrz, zagospodarowanie terenu.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa Stanisławski Jerzy Stanisławski – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych ZACHARA – Wrocław

Dokończenie: BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 

 

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych