Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa Przedszkola nr 104 przy ul. Niedźwiedziej 26-28 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku „B” Przedszkola Nr 104 przy ul. Niedźwiedziej 26-28 we Wrocławiu w zakresie remontu i przebudowy pomieszczeń i dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

    remont i przebudowa 7 pomieszczeń sanitariatów i 5 pomieszczeń na leżaki w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenia,

    dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wyposażenia związanego z projektowanym dostosowaniem budynku do przepisów przeciwpożarowych.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa „Bdproject” Bartłomiej Damczyk – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Firma Budowlana EB-BUD Bartłomiej Król – Smolec

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych