Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa części pomieszczeń w budynku przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa istniejących pomieszczeń budynku nr 2 przy ul. Borowskiej 181-187 we Wrocławiu na potrzeby Ośrodka Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży z przyległym łącznikiem i częściowym zagospodarowaniem terenu, z pełnym procesem robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, jak i dostarczeniem, instalacją i rozruchem wskazanego wyposażenia wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla potrzeb realizacji robót oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

    Etap 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

    Etap 2 - wykonanie robót budowlanych-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową.

 

Celem inwestycji jest skupienie w jednym miejscu całodziennej diagnostyki i terapii dzieci i młodzieży oraz realizacja obowiązku edukacyjnego pacjentów – ośrodek dzienny.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

1)   roboty budowlane, w tym remont i przebudowę obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, w tym: posadzki, sufity, ściany, tynki, okładziny, montaż kabin systemowych, stolarka drzwiowa, itp., wyposażenie w sprzęt gaśniczy i instrukcje bezpieczeństwa ppoż., oznaczenie drogi ewakuacyjnej;

2)   roboty sanitarne – budowa i przebudowa wg potrzeb, w tym instalacje sanitarne wod-kan., c.w.u, c.o., wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej nawiewno-wywiewnej i biały montaż;

3)   roboty elektryczne, w tym m.in.:

    montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem,

    instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych, ewakuacyjnego,

    instalacja zasilania i sterowania wentylacji,

    budowa sieci logicznej – komputerowej, łączącej funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia,

    budowa instalacji telefonicznej (bez aparatów telefonicznych),

    instalacja dozorowa (cyfrowy monitoring wewnętrzny),

    instalacja przyzywowa,

    ochrona przeciwpożarowa;

4)   zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych z przebudową schodów wejściowych i połączeniem z istniejącą komunikacją zewnętrzną;

5)   wyposażenie do zakupu i montażu, w tym m.in.:

    wycieraczka zewnętrzna systemowa wbudowana w posadzkę,

    obudowy kaloryferów z płyt MDF lub sklejki, w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz dobrą cyrkulację powietrza, z dostępem do zaworów grzejnikowych,

    gabinety lekarskie i terapii, psychologa, pielęgniarki, sala terapii grupowej, sala dziennego pobytu, pokój nauczycielski, gabinet zabiegowy, sanitariaty: biały montaż, lustra, pojemniki na mydło, na papier toaletowy, na papier do rąk z koszem na zużyte ręczniki, dodatkowo w WC dla niepełnosprawnych - wyposażenie dla niepełnosprawnych, a w pomieszczeniach: gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i pielęgniarki - dozownik z środkiem dezynfekującym,

    pomieszczenie gospodarcze: zlew gospodarczy jednokomorowy, kratki ściekowe ze stali nierdzewnej z blokadą antyzapachową.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

ML PROJEKT Marcin Lorenc – Kamień

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych