Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa budynku Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51-55 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51-55 we Wrocławiu w zakresie opisanym w poszczególnych etapach dokumentacji projektowej.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

    przeniesienie złącza kablowego,

    wykonanie komory wodomierzowej z zewnętrzną instalacją wodociągową od komory do budynku oraz wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej,

    przebudowę balustrad i zamocowanie poręczy na klatkach schodowych, remont schodów zewnętrznych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i łącznika sali gimnastycznej, z rozbiórką schodów istniejących oraz remont nawierzchni utwardzonych na odcinku dojścia do Poradni i w miejscu usuniętych schodów,

    budowę pochylni zewnętrznej i schodów zewnętrznych wejścia głównego,

    remont chodników dziedzińca frontowego,

    wymianę pustaków szklanych na klatkach schodowych.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Firma Ogólno-Budowlana Marcin Skoczeń – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych