Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu, w tym bloku sportowego wraz z innymi robotami na terenie Szkoły w podziale na części:

    Część 1, w tym:

    Zadanie 1 – Remont i przebudowa bloku sportowego.

    Zadanie 2 – Remont podłóg na korytarzach w budynku dydaktycznym na I i II piętrze oraz w pomieszczeniu jadalni.

    Część 2, w tym:

    Zadanie 3 – Wykonanie ogrodzenia wewnętrznego oddzielającego Szkołę Podstawową nr 61 od Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

Zakres inwestycji w ramach Zadania 1 obejmuje m.in.:

    roboty rozbiórkowe, w tym skucie wszystkich tynków wewnętrznych,

    wymianę pokrycia dachu płaskiego bloku sportowego oraz łącznika wraz z ociepleniem,

    wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej fundamentów bloku sportowego i łącznika,

    remont i przebudowę wnętrza sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz małej sali gimnastycznej,

    wykonanie elewacji bloku sportowego i łącznika,

    dostawa i montaż wyposażenia, w szczególności:

    wyposażenie dużej sali gimnastycznej (2 kosze stałe i 2 ruchome do koszykówki, komplet do piłki siatkowej, 2 bramki do piłki ręcznej, drabinki gimnastyczne, piłkochwyty),

    wyposażenie małej sali gimnastycznej (lustro klejone i drabinki gimnastyczne),

    ławko-wieszaki w szatniach,

    wyposażenie WC i natrysków,

    wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne, daszki zewnętrzne, balustrady, drabiny zewnętrzne,

    obudowy grzejników.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Zadanie 1: STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Część 1: OZ BUD Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sp. z o.o. – Wrocław

Część 2: MLW Projekt Sp. z o.o. – Wrocław


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych