Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont i przebudowa auli w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie budynku auli oraz remont fragmentu ogrodzenia terenu (przęsła „F”) w Zespole Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej 86 we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku auli (w zakresie branż architektoniczno-budowlanej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych),

    montaż na dachu auli centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, filtrami powietrza i nagrzewnicą wodną oraz instalacji odgromowej,

    wymianę okien w elewacji zachodniej z montażem drzwi wyjścia zewnętrznego i wykonaniem fragmentu elewacji,

    budowę schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych,

    budowę chodnika i opasek,

    izolację zewnętrznych ścian piwnic,

    remont fragmentu ogrodzenia przy sali gimnastycznej (przęsła „F”).

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Pracownia Projektowa BDPROJECT Bartłomiej Damczyk – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

WIBUD sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych