Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont dachów w Zespole Szkół nr 18 przy ul. Młodych Techników 58-62 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie i dociepleniu dachów krytych papą budynku B w Zespole Szkół 18 przy ul. Młodych Techników 58-62 we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

    roboty demontażowe:

    instalacji odgromowej i starych wentylatorów mechanicznych,

    obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

    rozbiórkę pokrycia papowego,

    rozbiórkę kominów i wyłazu powyżej połaci dachowych oraz czap betonowych na attykach,

    wykonanie otworów w stopie i płytach dachowych pod klapy oddymiające z obmurowaniem kanału w stropodachu,

    podmurowanie attyk i otworów w dachach, wymurowanie nowych kominów na dachach z bocznymi otworami i nakrycie ich czapami betonowymi,

    montaż dodatkowych kanałów wentylacyjnych w budynku, z przebiciami przez stropy oraz ich obudowa płytami GK,

    ułożenie izolacji termicznej z dwóch warstw styropianu oraz montaż rynhaków,

    ocieplenie nadbudówki i wykonanie tynków cienkowarstwowych na jej ociepleniu,

    zakup i montaż wyłazu i klap oddymiających,

    wykonanie warstwy nawierzchniowej pokrycia papowego,

    montaż pozostałych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

    montaż instalacji odgromowej.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

Ośrodek Inżynierów Budownictwa RENOMA – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

TRANSBUD MICHAŁ DIUDIUK – Wrocław

 


Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych