Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Remont dachów i bloku sportowego w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, a dla części zakresu zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w Zespole Szkół nr 23 przy ul. Dawida 9-11 we Wrocławiu w zakresie:

    remontu z przebudową bloku sportowego (obejmuje prace wewnątrz budynku) oraz przebudowy z adaptacją pomieszczeń w gmachu głównym na potrzeby zajęć ruchowych z niezbędnym zapleczem,

    remontu z dociepleniem dachów stromych i płaskich oraz elewacji bloku sportowego.

 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania:

    Zadanie 1 - remont i przebudowa bloku sportowego oraz pomieszczeń piwnicznych w gmachu głównym oraz remont z dociepleniem dachów stromych i płaskich oraz elewacji bloku sportowego,

    Zadanie 2:

   opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczących pozostałych robót budowlanych w bloku sportowym i pomieszczeniach piwnicznych,

   wykonanie robót budowlanych w bloku sportowym i pomieszczeniach piwnicznych na podstawie opracowanej dokumentacji zamiennej.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

    wykonanie robót wewnętrznych w bloku sportowym : wyburzenia, demontaże i rozbiórki z wywózką i utylizacją materiałów, demontaż nieczynnych kanałów wentylacji mechaniczno-wywiewnej, remont kapitany i przebudowa wnętrz z nowym układem funkcjonalnym w zakresie: ścian, sufitów, posadzek, podłoży oraz wszystkich instalacji,

    wykonanie robót wewnętrznych w gmachu budynku głównego polegających na adaptacji i przebudowie pomieszczeń piwnicznych na potrzeby zajęć ruchowych w nowym układzie funkcjonalnym, w zakresie ścian, sufitów, posadzek, podkładów oraz wszystkich instalacji,

    remont z dociepleniem dachów stromych i płaskich oraz elewacji bloku sportowego – wykonanie robót zewnętrznych.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej – Zadanie 1:

MBM Firma Konsultingowa i Projektowo-Badawczo-Budowlana– Wrocław

 

Wykonawca dokumentacji projektowej (Zadanie 2) i robót budowlanych:

WIBUD s.c. Dekarstwo-Budownictwo Witwiccy – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych