Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół nr 9 przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu.

 

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

    roboty rozbiórkowe i demontażowe, wycinki drzew, m.in.:

   demontaż i utylizacja istniejącego sprzętu sportowego i elementów „ścieżki zdrowia” (2 bramki, opony samochodowe) oraz ławek,

   rozbiórka i utylizacja trybun betonowych, asfaltowego boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią okólną, nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, obrzeży betonowych, części asfaltowego boiska wielofunkcyjnego,

   demontaż i utylizacja bramy wraz z demontażem części ogrodzenia i furtki od strony ul. Partyzantów,

    roboty budowlane i instalacyjne, m.in.:

   budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z EPDM z bieżnią okólną (200 m), bieżnią prostą (60 m) ze skocznią w dal, odwodnieniem, piłkochwytami, oświetleniem,

   zakup i montaż urządzeń rekreacyjno-sportowych dwóch „ścieżek zdrowia”,

   przebudowa toru do jazdy speedrowerowej (nawierzchnia z miału granitowego, pas bezpieczeństwa z kruszywa granitowego) wraz z oświetleniem i ogrodzeniem,

   przebudowa nawierzchni placu, chodników, ścieżek,

   wymiana bramy oraz odnowienie części ogrodzenia i furtki od strony ul. Partyzantów,

   remont betonowego okręgu do pchnięcia kulą,

    zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie, mi.in.:

   wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, założenie trawników,

   wyposażenie boiska w sprzęt sportowy (bramki do piłki ręcznej, słupy i tablice do koszykówki, słupki i siatka do siatkówki),

   wykonanie piłkochwytów.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

3xA Sp. z o.o. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

GARDENIA SPORT sp. z o.o. – Warszawa

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych