Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i rozbudowie istniejącego Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie żłobka.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1)   roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, w tym:

    remont kapitalny i przebudowa wnętrza w zakresie: ścian, sufitów, posadzek, podkładów, klatki schodowej oraz wszystkich instalacji,

    rozbudowę budynku żłobka o dźwig towarowy i schody zewnętrzne do piwnicy,

    wymianę stolarki wewnętrznej i stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) z parapetami,

    przebudowę i wyposażenie węzła żywienia i pralni,

    przebudowę i remont pomieszczenia węzła cieplnego, z rozbudową instalacji c.o. o układ instalacji c.t.,

    wymianę pokrycia dachowego z termomodernizacją,

    termomodernizację elewacji z izolacją fundamentów,

    wykonanie nowego wiatrołapu przy wejściu głównym;

2)   wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym cyfrowego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

3)   wykonanie nowych instalacji sanitarnych z pełnym opomiarowaniem mediów;

4)   dostawę i montaż wyposażenia z częściowym wykorzystaniem wyposażenia istniejącego w pomieszczeniach: kuchni, pralni, sanitariatach, łazienkach, WC, szatniach dzieci, pomieszczeniach gospodarczych;

5)   w zakresie zagospodarowania terenu wykonanie m.in.:

    wjazdu na teren żłobka z połączeniem z publiczną drogą i chodnikiem,

    4 miejsc parkingowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej,

    małej architektury (ławki, kubły na odpady, stojaki na rowery z zadaszeniem),

    nawierzchni EPDM na placu zabaw,

    dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych,

    dostawy i montażu nowego panelowego ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego z bramą i furtkami,

    oświetlenia zewnętrznego,

    w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz obsiania trawą terenów zielonych.

 

Autor dokumentacji projektowej:

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Pracownia – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

PRE-FABRYKAT sp. z o.o. – Miłków

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych