Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, remoncie i rozbudowie istniejącego Żłobka nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą towarzyszącą, z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz pielęgnacja zieleni na terenie żłobka.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1)     roboty konstrukcyjno-budowlane i wykończeniowe, w tym:

       remont kapitalny i przebudowa wnętrza w zakresie: ścian, sufitów, posadzek, podkładów, klatki schodowej oraz wszystkich instalacji,

       rozbudowę budynku żłobka o dźwig towarowy i schody zewnętrzne do piwnicy,

       wymianę stolarki wewnętrznej i stolarki zewnętrznej (okna i drzwi) z parapetami,

       przebudowę i wyposażenie węzła żywienia i pralni,

       przebudowę i remont pomieszczenia węzła cieplnego, z rozbudową instalacji c.o. o układ instalacji c.t.,

       wymianę pokrycia dachowego z termomodernizacją,

       termomodernizację elewacji z izolacją fundamentów,

       wykonanie nowego wiatrołapu przy wejściu głównym;

2)     wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w tym cyfrowego monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

3)     wykonanie nowych instalacji sanitarnych z pełnym opomiarowaniem mediów;

4)     dostawę i montaż wyposażenia z częściowym wykorzystaniem wyposażenia istniejącego w pomieszczeniach: kuchni, pralni, sanitariatach, łazienkach, WC, szatniach dzieci, pomieszczeniach gospodarczych;

5)     w zakresie zagospodarowania terenu wykonanie m.in.:

       wjazdu na teren żłobka z połączeniem z publiczną drogą i chodnikiem,

       4 miejsc parkingowych, ciągów pieszo-jezdnych i chodników z kostki betonowej,

       małej architektury (ławki, kubły na odpady, stojaki na rowery z zadaszeniem),

       nawierzchni EPDM na placu zabaw,

       dostawy i montażu nowych urządzeń zabawowych,

       dostawy i montażu nowego panelowego ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego z bramą i furtkami,

       oświetlenia zewnętrznego,

       w zakresie zieleni, w tym wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz obsiania trawą terenów zielonych.

 

Autor dokumentacji projektowej:

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski Pracownia – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

PRE-FABRYKAT sp. z o.o. – Miłków

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych