Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont Żłobka nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzła żywienia w Żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu, w tym:

    roboty zewnętrzne,

    roboty wewnętrzne,

    roboty na istniejącej elewacji,

    roboty na istniejącym dachu.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

1)   roboty zewnętrzne Patio:

    budowa klatki schodowej z pomieszczeniem socjalnym,

    wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej,

    budowa kanalizacji sanitarnej;

2)   roboty zewnętrzne:

    budowa kanalizacji sanitarnej technologicznej wraz z separatorem tłuszczów,

    wymiana fragmentu istniejącej kanalizacji ogólnospławnej,

    demontaż starego złącza kablowego SBi,

    budowa wlz i przyłączenie obiektu do nowego złącza kablowego Zk4-1PP,

    zabezpieczenie istniejącego drzewa (brzoza brodawkowata) na czas prowadzenia robót;

3)   roboty wewnętrzne:

    przebudowa i modernizacja bloku żywienia wraz z wyposażeniem technologicznym, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, stolarką drzwiową, wykonaniem nowych posadzek na gruncie na poziomie piwnicy, rozbiórką istniejącej klatki schodowej, połączeniem piwnic z nową klatką schodową, budową i dostawą dźwigu towarowego, budową szachtu wentylacyjnego,

    przebudowa i modernizacja innych pomieszczeń części biurowo-socjalnej placówki wynikająca z przebudowy bloku żywienia wraz z wyposażeniem, instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi, stolarką zewnętrzną okienną i drzwiową, stolarką drzwiową wewnętrzną, wykonaniem nowych posadzek na gruncie na poziomie piwnicy,

    demontaż części stolarki zewnętrznej, zmiana geometrii otworów okiennych, tynkowanie i malowanie zamurowań wraz z uzupełnieniem ocieplenia ścian w grubości istniejącego, obróbka otworów, montaż projektowanej stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej,

    rozbiórka pomieszczenia kuchni mlecznej w jadalni grupy I, której funkcję przejmie kuchnia ogólna,

    korekta trasy okablowania monitoringu wewnętrznego, korekta lokalizacji kamer oraz rejestratora, wynikająca ze zmiany układu pomieszczeń;

4)   przeniesienie gazomierza do skrzynki z zaworem głównym wraz z wymianą skrzynki;

5)   zmiana geometrii otworów pod projektowaną stolarkę okienną, wykonanie zamurowań lub częściowych zamurowań otworów po zdemontowanej stolarce okiennej wraz z uzupełnieniem ocieplenia w grubości starego ocieplenia, tynkowaniem, malowaniem, obróbką nowych otworów;

6)   montaż projektowanych wywiewek kanalizacyjnych, wentylatora wyciągowego, wykonanie wyrzutni dachowej.

 

Autor dokumentacji projektowej:

„ARCHITEKT” s.c. Pracownia Projektowa Juliusz Modlinger i Marek Wołyniec – Wrocław

 

Wykonawca inwestycji:

Przedsiębiorstwo REM-BUD K. Kowal-Gąska – Zgłobień

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych