Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie Przedszkola nr 57 przy ul. Chorzowskiej 55 we Wrocławiu, w zakresie:

   Zadanie 1: przebudowy i remontu pomieszczeń węzła żywienia,

   Zadanie 2: termomodernizacji części elewacji segmentu dydaktycznego (elewacja A, B, C) wraz z remontem wejścia głównego.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

   w ramach Zadania 1 m.in.:

   przebudowę węzła żywienia – pomieszczenia na parterze, I i II piętrze,

   przebudowę kanalizacji technologicznej z wymianą separatora tłuszczu,

   przebudowę pozostałych pomieszczeń segmentu bloku żywienia, w szczególności sanitariaty, pomieszczenia socjalne, techniczne i pomocnicze,

   utworzenie dodatkowej sali zabaw z węzłem sanitarnym i magazynem na II piętrze budynku,

   przystosowanie segmentu bloku żywienia do wymogów ppoż.,

   w ramach Zadania 2 m.in.:

   wykonanie pionowych izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych w części obiektu,

   wykonanie opaski wokół budynku w części obiektu,

   wymiana stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich, rur spustowych, kratek wentylacyjnych i instalacji odgromowej w części obiektu,

   remont wejścia głównego wraz z remontem podestów i budową pochylni dla osób niepełnosprawnych,

   remont dachu nad wejściem głównym.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

ENEPROJEKT Biuro Projektowe Adam Dziamski – Poznań

 

Wykonawca robót budowlanych:

BUDOM Sylwia Szerłomska-Zdziebło – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych