Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu budowę oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na potrzeby placówki przedszkolnej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu budowę,

    Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w ramach Zadania 1 dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

    Zadanie 3 - pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2.

 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a zakłada powstanie 8-oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej, o powierzchni użytkowej ok. 1.660 mkw i zagospodarowaniem terenu o powierzchni ok. 6.000 mkw i infrastrukturą techniczną. W budynku przewidziano m.in.:

    sale zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania (każdy oddział z własną salą zajęć z zespołem sanitariatów i – w przypadku grup dzieci młodszych – z magazynem leżaków),

    salę wielofunkcyjną,

    nowe klatki schodowe wraz z ich wydzieleniem pożarowym i oddymianiem,

    dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje budynku,

    węzeł żywienia w formie kuchni pełnej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym personelu kuchennego i zapleczem magazynowym, wydawalnią i zmywalnią na każdej kondygnacji budynku, pom. na odpady, dźwigiem towarowym oraz separatorem tłuszczu na zewnątrz budynku.

 

Zmiana zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:

    przebudowę drogi wewnętrznej na drogę pełniąca funkcję drogi p.poż wraz z miejscami postojowymi,

    budowę i przebudowę ciągów pieszych i placów utwardzonych,

    budowę placów zabaw,

    remont zabytkowego tarasu od strony południowej,

    remont i przebudowę zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Zwycięskiej,

    ogrodzenie działki od strony zachodniej, południowej i wschodniej oraz ogrodzenie wewnętrzne,

    małą architekturę (ławki, kosze na odpadki, karmniki dla ptaków, stojaki na rowery).

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

AKBiK Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych