Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu budowę oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy i remontu budynku przy ul. Zwycięskiej 8a we Wrocławiu wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na potrzeby placówki przedszkolnej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, w podziale na zadania:

       Zadanie 1 - opracowanie dokumentacji projektowej w ww. zakresie wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu budowę,

       Zadanie 2 - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej w ramach Zadania 1 dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

       Zadanie 3 - pielęgnacja zieleni wykonanej w ramach Zadania 2.

 

Przebudowa i remont budynku przy ul. Zwycięskiej 8a zakłada powstanie 8-oddziałowego przedszkola z węzłem żywienia w formie kuchni pełnej, o powierzchni użytkowej ok. 1.660 mkw i zagospodarowaniem terenu o powierzchni ok. 6.000 mkw i infrastrukturą techniczną. W budynku przewidziano m.in.:

       sale zajęć przeznaczonych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych, zabaw, spożywania posiłków oraz wypoczynku i spania (każdy oddział z własną salą zajęć z zespołem sanitariatów i – w przypadku grup dzieci młodszych – z magazynem leżaków),

       salę wielofunkcyjną,

       nowe klatki schodowe wraz z ich wydzieleniem pożarowym i oddymianiem,

       dźwig osobowy obsługujący wszystkie kondygnacje budynku,

       węzeł żywienia w formie kuchni pełnej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym personelu kuchennego i zapleczem magazynowym, wydawalnią i zmywalnią na każdej kondygnacji budynku, pom. na odpady, dźwigiem towarowym oraz separatorem tłuszczu na zewnątrz budynku.

 

Zmiana zagospodarowania terenu obejmuje m.in.:

       przebudowę drogi wewnętrznej na drogę pełniąca funkcję drogi p.poż wraz z miejscami postojowymi,

       budowę i przebudowę ciągów pieszych i placów utwardzonych,

       budowę placów zabaw,

       remont zabytkowego tarasu od strony południowej,

       remont i przebudowę zabytkowego ogrodzenia od strony ul. Zwycięskiej,

       ogrodzenie działki od strony zachodniej, południowej i wschodniej oraz ogrodzenie wewnętrzne,

       małą architekturę (ławki, kosze na odpadki, karmniki dla ptaków, stojaki na rowery).

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

AKBiK Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych