Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu obejmujących blok żywienia wraz przyległymi pomieszczeniami oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, w podziale na etapy.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

       Etap I – remont i przebudowa bloku żywienia, w tym:

      przebudowa części pomieszczeń,

      remont ścian, sufitów i posadzek pomieszczeń,

      wymiana stolarki drzwiowej, części stolarki okiennej i wind towarowo-gastronomicznych,

      wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej i elektrycznych,

      dostawa i montaż wyposażenia (technologii gastronomicznej i pozostałego),

       Etap II – dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym:

      wykonanie ścian działowych i obudów o odporności ogniowej oraz wydzielenia przeciwpożarowego i oddymiania klatek schodowych oraz drzwi ewakuacyjnych,

      wymiana wskazanych okien i drzwi na okna i drzwi o odporności ogniowej oraz drzwi spełniające wymogi ewakuacyjne,

      przebudowa instalacji hydrantowej i c.o.,

      wykonanie oświetlenia awaryjnego,

      demontaż boazerii drewnianej na ścianach holu wraz z wykonaniem uzupełnień tynków i malowaniem ścian.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

„SYMAGE” – Polanica Zdrój

 

Wykonawca robót budowlanych:

WIBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych