Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie budynku Przedszkola Nr 149 przy ul. Obornickiej 21 we Wrocławiu obejmujących blok żywienia wraz przyległymi pomieszczeniami oraz dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych, w podziale na etapy.

 

Zakres inwestycji obejmuje:

    Etap I – remont i przebudowa bloku żywienia, w tym:

    przebudowa części pomieszczeń,

    remont ścian, sufitów i posadzek pomieszczeń,

    wymiana stolarki drzwiowej, części stolarki okiennej i wind towarowo-gastronomicznych,

    wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji mechanicznej i elektrycznych,

    dostawa i montaż wyposażenia (technologii gastronomicznej i pozostałego),

    Etap II – dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, w tym:

    wykonanie ścian działowych i obudów o odporności ogniowej oraz wydzielenia przeciwpożarowego i oddymiania klatek schodowych oraz drzwi ewakuacyjnych,

    wymiana wskazanych okien i drzwi na okna i drzwi o odporności ogniowej oraz drzwi spełniające wymogi ewakuacyjne,

    przebudowa instalacji hydrantowej i c.o.,

    wykonanie oświetlenia awaryjnego,

    demontaż boazerii drewnianej na ścianach holu wraz z wykonaniem uzupełnień tynków i malowaniem ścian.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

„SYMAGE” – Polanica Zdrój

 

Wykonawca robót budowlanych:

WIBUD Sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych