Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa i remont bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Częstochowskiej 42 we Wrocławiu, w podziale na etapy:

    Etap 1: przebudowa i remont 1 piętra bloku sportowego wraz z dachem krytym dachówką ceramiczną i klatką schodową.

    Etap 2: przebudowa i remont sali gimnastycznej dużej, galerii sali gimnastycznej, dachu nad salą gimnastyczną oraz zaplecza sanitarno-szatniowego uczniów.

    Etap 3: przebudowa i remont pomieszczeń parteru: siłowni, zaplecza sanitarno-szatniowego nauczycieli wychowania fizycznego oraz kotłowni i magazynów, termomodernizacja, opaska wokół budynku, likwidacja schodów zewnętrznych.

 

Zakres zamówienia obejmuje w ramach każdego z ww. etapów wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i naprawczych, robót budowlanych i wykończeniowych, wykonanie instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dostawę i montaż wyposażenia, a w szczególności:

    kompleksową przebudowę i remont pomieszczeń budynku bloku sportowego wraz z dostawą i montażem wyposażenia (sala gimnastyczna z galerią, sala gimnastyczna mała, siłownia, zaplecza sanitarno-szatniowe, WC, pom. gospodarcze, magazynowe, techniczne (kotłownia), komunikacja),

    montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku,

    termomodernizację elewacji bloku sportowego,

    ocieplenie stropu i remont dachów,

    wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

    likwidację schodów zewnętrznych od strony siłowni,

    wykonanie opaski wokół budynku bloku sportowego.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

MODULO Wojciech Wawrzyniak – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo Budowlane INTRABUD sp. z o.o. – Świebodzice

INTRABUD Z. Kowalski - Wałbrzych

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych