Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi wraz z infrastrukturą ul. Rdestowej we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi z infrastrukturą w ul. Rdestowej we Wrocławiu wraz z pielęgnacją zieleni, w podziale na zadania:

    Zadanie 1 – Przebudowa drogi ul. Rdestowej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą.

·    Etap 1: Przebudowa drogi z kanalizacją deszczowa, oświetleniem i budową Miejskich Kanałów Technologicznych.

·    Etap 2: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (zakres robót MPWiK).

    Zadanie 2 – Pielęgnacja zieleni wykonanej w zadaniu 1.

·    Etap 1: Pielęgnacja drzew i trawników.

·    Etap 2: Tereny zielone.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie robót budowlanych, w szczególności:

    roboty rozbiórkowe i demontażowe,

    budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, ograniczonej krawężnikiem w ul. Rdestowej (łącznik od ul. Granicznej do ul. Rdestowej i odcinek od ul. Granicznej do ul. W.Zarembowicza) i ul. W.Zarembowicza,

    budowę obustronnych chodników z kostki betonowej 20x20x8 cm koloru szarego,

    budowę zjazdów z kostki betonowej 20x20x8 cm koloru grafitowego,

    przebudowę skrzyżowania ulic Rdestowej Łącznik i drogą 3KDW1 oraz Rdestowej Głównej i Rdestowej Łącznik poprzez budowę wyniesionych progów płytowych,

    przebudowę skrzyżowania ulic Rdestowej i Zarembowicza,

    wykonanie trawnika w pasie terenu pomiędzy chodnikiem a granicą pasa drogowego,

    budowę kanalizacji deszczowej i ciągów Miejskich Kanałów Technologicznych,

    budowę i przebudowę oświetlenia,

    budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych z dostawą i montażem systemowych studzienek.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

P.H.U. PROMONTA s.c. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

BICKHARDT BAU Sp. z o.o. – Siechnice

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych