Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi ul. Ułańskiej we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi ul. Ułańskiej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Gen. Marii Wittek we Wrocławiu z infrastrukturą (odwodnienie, oświetlenie, MKT) w podziale na zadania:

   Zadanie 1 - Przebudowa drogi ul. Ułańskiej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej do ul. Gen. Marii Wittek.

   Zadanie 2- Pielęgnacja trawników wykonanych w ramach zadania 1.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

   roboty rozbiórkowe i demontażowe,

   budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, ograniczonej krawężnikiem betonowym,

   budowę chodnika z kostki betonowej 20x20x8 cm w kolorze szarym,

   budowę zjazdów z kostki betonowej 20x20x8 cm w kolorze grafitowym,

   przebudowę skrzyżowania ulic Ułańskiej i Obrońców Poczty Gdańskiej,

   przebudowę skrzyżowania ulic Ułańskiej i Gen. Marii Wittek poprzez budowę mini ronda,

   przebudowę skrzyżowań ul. Ułańskiej z sięgaczami poprzez budowę wyniesionych progów płytowych,

   budowę linii kablowej zasilającej lampy oświetlenia drogowego,

   dostawę i montaż kompletnych słupów oświetleniowych z oprawami LED,

   dostawę i montaż barierki zabezpieczającej wzdłuż otwartego rowu.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

P.H.U. PROMONTA s.c. – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

EUROVIA Polska S.A. – Bielany Wrocławskie

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych