Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa drogi na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi pożarowej i wjazdu na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych z pełnym procesem robót budowlanych wraz z zakupem, dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiałów oraz usunięciem z placu budowy i utylizacją materiałów z rozbiórki, odpadów, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej dla potrzeb realizacji robót oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót.

 

Podstawowym celem inwestycji, poprzez przebudowę drogi pożarowej oraz wjazdu na teren LZN, jest zapewnienie poprawy bezpieczeństwa.

 

Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie m.in. nw. robót:

    budowa ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej gr. 8 cm szarej wraz z obramowaniem i podbudową,

    frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na drodze wjazdowej wraz z wykonaniem nowej warstwy ścieralnej nawierzchni o grubości 4 cm na odcinku od wjazdu na teren LZN do drogi pożarowej budynków 5-9 wraz z demontażem progów zwalniających i montażem nowych,

    rozbiórka i utylizacja istniejącej nawierzchni drogi pożarowej oraz chodników wraz z podbudową,

    odwodnienie budowanych dróg poprzez nadanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, w celu odprowadzenia wód do istniejących wpustów deszczowych,

    wyrównanie i uporządkowanie terenu na obszarach przyległych do budowanych dróg.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej i robót budowlanych:

AG System sp. z o.o. – Kraków

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych  
Po zakończeniu robót budowlanych