Ważne informacje

KONKURS na opracowanie koncepcji architektonicznej ZS-P przy ul. Asfaltowej we Wrocławiu - Link do ogłoszenia

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku szatniowo-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu, w podziale na etapy:

       Etap 1: budynek szatniowo-biurowy,

       Etap 2: zagospodarowanie terenu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

       prace przygotowawcze i ziemne,

       roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe,

       termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian wraz z remontem elewacji,

       kompleksową przebudowę wnętrz budynku ze zmianą układu pomieszczeń,

       budowę węzła cieplnego,

       zabudowę istniejącego podcienia,

       przebudowę schodów zewnętrznych i galerii,

       przebudowę murów oporowych w części północnej budynku,

       wykonanie kanalizacji deszczowej i odcinka sieci wodociągowej,

       wykonanie dojścia i placu, w tym: utwardzony plac na kontenery śmietnikowe, dojście górą do trybun i dojście/dojazd do budynku,

       budowę ogrodzenia między trybunami a bieżnią.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

bdproject Bartłomiej Damczyk – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych