Ważne informacje
Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2020 r. przez ZIM
Pobierz
 

Szczegóły inwestycji

Przebudowa budynku szatniowo-biurowego przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku szatniowo-biurowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sztabowej 101 we Wrocławiu, w podziale na etapy:

    Etap 1: budynek szatniowo-biurowy,

    Etap 2: zagospodarowanie terenu.

 

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

    prace przygotowawcze i ziemne,

    roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe,

    termomodernizację budynku, w tym ocieplenie ścian wraz z remontem elewacji,

    kompleksową przebudowę wnętrz budynku ze zmianą układu pomieszczeń,

    budowę węzła cieplnego,

    zabudowę istniejącego podcienia,

    przebudowę schodów zewnętrznych i galerii,

    przebudowę murów oporowych w części północnej budynku,

    wykonanie kanalizacji deszczowej i odcinka sieci wodociągowej,

    wykonanie dojścia i placu, w tym: utwardzony plac na kontenery śmietnikowe, dojście górą do trybun i dojście/dojazd do budynku,

    budowę ogrodzenia między trybunami a bieżnią.

 

Wykonawca dokumentacji projektowej:

bdproject Bartłomiej Damczyk – Wrocław

 

Wykonawca robót budowlanych:

Przedsiębiorstwo NOVBUD sp. z o.o. – Wrocław

 


Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  Przed rozpoczęciem robót budowlanych  
W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  W trakcie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  Zakończenie robót budowlanych  
Zakończenie robót budowlanych  Po zakończeniu robót budowlanych